Cách thay đổi kích thước bảng tính trong Excel

Excel có thiết lập để bạn thay đổi kích thước bảng tính, điều chỉnh để hiển thị tất cả các cột và hàng hiển thị trên cùng 1 trang. Hoặc nếu cần, người dùng cũng có thể điều chỉnh số lượng trang in hiển thị để xem trước khi in. Với những trang tính có số lượng hàng và cột nhiều thì thao tác thay đổi kích thước này giúp ích bạn rất nhiều, mà không cần phải cuộn chuột tới vị trí cần xem. Dưới đây là hướng dẫn đổi kích thước bảng tính Excel.

Cách chỉnh kích thước bảng tính Excel vừa với chiều rộng

Với tài liệu Excel cần in thì bạn có thể điều chỉnh chiều rộng của bảng tính vừa với chiều rộng của trang in.

Bước 1:

Tại giao diện trên Excel bạn nhấn vào tab Page Layout ở bên trên, sau đó bên dưới tại Width bạn nhấn vào mũi tên để rộng danh sách tùy chọn.

Chỉnh chiều rộng trang tính Excel

Tiếp đến bạn điều chỉnh chế độ 1 page.

Chiều rộng bảng tính trong 1 trang Excel

Bước 2:

Tiếp tục tại Orientation chúng ta chuyển sang chế độ Landscape để in theo chiều ngang nếu muốn

Bảng tính của bạn sẽ được điều chỉnh tỷ lệ để tất cả các cột vừa vào một trang tính duy nhất.

Đổi hướng in chiều ngang Excel

Cách chỉnh bảng tính Excel vừa với chiều ngang

Chúng ta sẽ điều chỉnh bảng tính để tất cả các hàng vừa với trang in.

Bạn cũng nhấn vào tab Page Layout, sau đó ở bên dưới tại Height chúng ta cũng chọn 1 Page trong danh sách hiển thị.

Chúng ta để Width vẫn là Automatic là được.

Chỉnh Excel vừa 1 trang chiều ngang

Nếu bạn muốn bảng tính của mình vừa với một trang duy nhất trong ​​cài đặt In, bạn nhấn vào File rồi chọn Print để điều chỉnh.

Chỉnh cài đặt in

Trong Custom Scaling bạn nhấn chọn vào Fit All Rows on One Page.

Chỉnh trang trong cài đặt in Excel

Cách chỉnh bảng tính Excel trong 1 trang

Bạn cũng có thể điều chỉnh trang tính Excel để toàn bộ nội dung vừa với một trang. Khi đó tất cả các hàng và cột sẽ hiển thị trên một trang khi in tài liệu. Tuy nhiên bạn cần lưu ý nếu bảng dữ liệu có khối lượng cột và hàng nhiều thì Excel tự động điều chỉnh các ô trong bảng nhỏ lại.

Chúng ta nhấn vào Page Layout sau đó điều chỉnh Width về 1 page Height cùng chuyển thành 1 page. Như vậy bảng tính sẽ điều chỉnh bảng dữ liệu vừa với chiều ngang và chiều rộng trong 1 trang. Sau đó bạn chỉnh trang in ngang hoặc dọc nếu muốn.

Chỉnh bảng tính Excel trong 1 trang

Chúng ta cũng có thể điều chỉnh trong cài đặt In bằng cách nhấn Fit Sheet on One Page trong Scaling Options.

Chỉnh bảng tính Excel trong 1 trang in

Cách chỉnh kích thước bảng tính Excel thành nhiều trang

Chẳng hạn khi bạn điều chỉnh bảng tính Excel trong 1 trang nhưng các ô dữ liệu quá nhỏ. Khi đó bạn muốn điều chỉnh bảng tính Excel với chiều rộng và chiều ngang trong 2 trang để dễ nhìn dữ liệu.

Chúng ta nhấn vào Page Layout và sau đó điều chỉnh Width với Height cho chiều cao và chiều rộng trang tính theo số trang bạn muốn, chẳng hạn vừa với 2 trang tính.

Chỉnh số trang phù hợp với trang tính Excel

Như vậy kích thước của ô trong bảng không bị thu nhỏ quá mức.

Ngoài ra bạn cũng có thể điều chỉnh trong cài đặt In. Tại Scaling bạn nhấn vào Custom Scaling Options để điều chỉnh.

Chỉnh kích thước trong in Excel

Trong giao diện mới người dùng nhấn vào Fit To rồi nhập số lượng trang cả chiều rộng lẫn chiều cao bạn muốn kích thước bảng tính Excel phù hợp với số lượng trang đó.

Chọn số lượng trang phù hợp bảng tính Excel

Hướng dẫn chỉnh tỉ lệ bảng tính Excel

Bước 1:

Bạn nhấn vào tab Page Layout rồi chọn nhìn xuống nhóm Page Setup, chúng ta nhấn vào biểu tượng mũi tên để mở giao diện tùy chỉnh.

Chỉnh Page Setup Excel

Bước 2:

Tùy chỉnh giao diện mới, bạn tích chọn vào Adjust To sau đó điều chỉnh % để chỉnh tỷ lệ trang tính phù hợp.

Chỉnh tỷ lệ trang tính Excel

Thứ Năm, 21/03/2024 20:37
31 👨 285
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel