Cách tạo bình chọn nhóm chat Skype

Bình chọn cho nhóm Skype

Tạo các nhóm chat trên các ứng dụng chat giúp bàn luận vận đề dễ dàng hơn. Và để tăng cường hỗ trợ hơn cho các nhóm chat, nhiều ứng dụng đã có thêm tính năng tạo bảng bình chọn. Chẳng hạn bạn có thể tạo bình chọn trên Messenger, hay tạo bình chọn cho nhóm chat Skype. Khi đó thay vì phải đưa ra nhiều ý kiến thì các thành viên trong nhóm chat sẽ tổng hợp ý kiến thông qua bình chọn. Số lượng bình chọn cho từng phương án giúp đưa ra quyết định cho 1 vấn đề đang bàn luận trên nhóm chat Skype. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tạo bình chọn trên nhóm chat Skype.

Hướng dẫn tạo poll bình chọn chat nhóm Skype

Bước 1:

Sau khi tạo nhóm chat như thông thường, chúng ta nhấn vào biểu tượng poll bình chọn ở thanh công cụ trong giao diện chat.

Tạo poll bình chọn

Bước 2:

Hiển thị giao diên Poll ngay bên cạnh phải màn hình để nhập nội dung. Trước hết bạn nhập câu hỏi tại phần Question. Tiếp đến nhập thời gian kết thúc bình chọn tại phần Expiration. Phần Options để nhập các ý kiến cho câu hỏi. Nhấn Add option để mở thêm các phương án bình chọn.

Giao diện tạo bình chọn

Những phương án đã tạo muốn xóa thì nhấn dấu X ở bên cạnh. Khi đã tạo xong nội dung bình chọn thì nhấn vào nút Create poll để tạo.

Nhấn nút Tạo

Bước 3:

Kết quả người dùng sẽ thấy bảng bình chọn hiển thị trong giao diện nhóm chat như hình. Khi có bất kỳ thành viên nào trong nhóm chat chọn phương án, bạn đều nhận được thông báo trên màn hình. Đồng thời số lượng bình chọn cho từng phương được hiển thị ngay bên cạnh.

Hiện bình chọn

Muốn xem chi tiết thành viên nào chọn phương án thì nhấn View details ở bên dưới bảng bình chọn.

Xem chi tiết

Bước 4:

Giao diện bên phải màn hình hiển thị số lượng bình chọn với ảnh đại diện cho tài khoản đã chọn. Để xem tên tài khoản chỉ cần nhấn vào mũi tên để hiển thị.

Xem tên thành viên

Khi đó bạn sẽ biết rõ tên thành viên chọn phương án.

Thành viên bình chọn

Bước 5:

Khi hết thời gian bình chọn thì các thành viên không thể nhấn phương án được nữa. Nếu muốn xóa bình chọn thì nhấn biểu tượng 3 dấu chấmchọn Remove là xong.

Xóa bình chọn

Cuối cùng nhấn Remvoe để đồng ý xóa bảng bình chọn đã tạo.

Đồng ý xóa bình chọn

Với việc tạo bảng bình chọn nhóm chat Skype thì việc bàn luận dễ dàng hơn khi nhóm có đông thành viên. Bất kỳ thành viên nào trong nhóm chat cũng đều tạo được bảng bình chọn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Chủ Nhật, 28/04/2019 16:11
52 👨 3.711
0 Bình luận
Sắp xếp theo