Cách nhập nội dung ghi chú từ ảnh trong iPhone

Ghi chú trên iOS 18 có tùy chọn nhập ghi chú từ ảnh, quét văn bản đề chèn vào nội dung, bên cạnh tùy chọn scan tài liệu thành PDF trong ghi chú iPhone. Tùy chọn quét văn bản sẽ xác nhận nội dung có trong tài liệu và sau đó chuyển thành văn bản để chèn trong nội dung ghi chú. Điều này giúp bạn nhập nhanh nội dung vào ghi chú trên iPhone. Dưới đây là hướng dẫn chuyển ảnh thành văn bản trong ghi chú trên iPhone.

Hướng dẫn nhập nội dung ghi chú từ ảnh trong iPhone

Bước 1:

Chúng ta mở ứng dụng ghi chú trên iPhone, sau đó chọn ghi chú muốn quét văn bản. Nhấn vào biểu tượng kẹp ghim rồi chọn Quét văn bản để sử dụng.

Bước 2:

Hiển thị camera để bạn quét văn bản muốn nhập vào ghi chú. Bạn đưa hình ảnh muốn quét tới camera để tiến hành nhận diện nội dung. Ngay khi bạn di máy ảnh tới vùng văn bản thì nội dung được nhập vào ghi chú như hình.

Bước 3:

Bạn có thể di chuyển camera tới vùng nội dung mình muốn nhập vào ghi chú rồi nhấn biểu tượng Live Text để chọn vùng nội dung để nhập ghi chú từ hình ảnh.

Vùng văn bản được chọn

Bước 4:

Cuối cùng bạn nhấn Chèn để lưu lại nội dung ghi chú từ hình ảnh và ẩn giao diện quét tài liệu trong ghi chú trên iPhone. Nội dung nhập vào ghi chú từ hình ảnh có thể tùy chỉnh tiếp nếu bạn có nhu cầu.

Thứ Ba, 25/06/2024 15:50
31 👨 180
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thủ thuật ứng dụng