Cách sử dụng Scratchpad của Firefox

Firefox chứa một bộ công cụ tiện dụng cho các nhà phát triển, bao gồm bảng điều khiển lỗi và web tích hợp cũng như trình kiểm tra code. Một phần trong bộ phát triển web của trình duyệt này là Scratchpad, công cụ cho phép các lập trình viên thử nghiệm với JavaScript và thực thi nó từ ngay trong cửa sổ Firefox.

Giao diện đơn giản của Scratchpad có thể tỏ ra khá thuận tiện cho các nhà phát triển JavaScript. Hướng dẫn từng bước này sẽ chỉ cho bạn cách truy cập công cụ cũng như cách sử dụng nó để tạo và tinh chỉnh mã JS.

Sử dụng Scratchpad với Javascript

Sử dụng Scratchpad với Javascript

Đầu tiên, hãy mở trình duyệt Firefox của bạn. Nhấp vào nút menu Firefox, nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt và được biểu thị bằng ba đường ngang. Khi menu drop-down xuất hiện, chọn tùy chọn Developer. Một menu phụ sẽ xuất hiện. Nhấp vào Scratchpad, được tìm thấy trong menu này. Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng phím tắt sau đây thay cho mục menu này: SHIFT+F4.

Scratchpad bây giờ sẽ được hiển thị trong một cửa sổ riêng biệt. Phần chính chứa một số hướng dẫn ngắn gọn, theo sau là một khoảng trống dành riêng cho đầu vào. Khi bạn đã nhập một số code JavaScript, nhấp vào menu Execute, bao gồm các tùy chọn sau:

  • Run: Tùy chọn này thực thi code đã chọn trong cửa sổ Scratchpad. Phím tắt cho mục menu này là CTRL+R trên Windows và COMMAND+R trên Mac OS X.
  • Inspect: Tùy chọn này thực thi code đã chọn và cũng mở ra một phiên bản của trình kiểm tra đối tượng trên giá trị cụ thể được trả về. Điều này cho phép bạn đi sâu vào một đối tượng cụ thể. Phím tắt cho mục menu này là CTRL+I trên Windows và COMMAND+I trên Mac OS X.
  • Display: Tùy chọn này thực thi code đã chọn, hiển thị kết quả trực tiếp trong chính cửa sổ soạn thảo. Phím tắt cho mục menu này là CTRL+L trên Windows và COMMAND+L trên Mac OS X.

Hướng dẫn này chỉ dành cho người dùng chạy trình duyệt web Firefox trên hệ điều hành Mac OS X hoặc Windows.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Hai, 26/08/2019 08:05
52 👨 313
0 Bình luận
Sắp xếp theo