Cách sử dụng Credential Manager trong Windows 10

Trên Windows 10, Credential Manager là tính năng lưu trữ thông tin đăng nhập cho các trang web (sử dụng Microsoft Edge), ứng dụng và mạng (như driver được ánh xạ hoặc thư mục chia sẻ) khi bạn chọn tùy chọn lưu thông tin để đăng nhập trong tương lai.

Credential Manager không phải là mới. Nó đã có từ rất lâu và không chỉ cho phép bạn lưu tên người dùng cũng như mật khẩu đăng nhập mà còn cho phép bạn xem, xóa, thêm, sao lưu và khôi phục thông tin đăng nhập.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học các bước để sử dụng Credential Manager trên Windows 10 để quản lý tất cả thông tin đăng nhập của mình.

Chỉnh sửa thông tin đăng nhập hiện có bằng Credential Manager

Để cập nhật mật khẩu hoặc tên người dùng đã được lưu trữ trên Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Control Panel trên Windows 10.

2. Bấm vào User Accounts.

3. Nhấp vào Credential Manager.

4 Nhấp vào tab Windows Credentials (hoặc Web Credentials).

5. Chọn tài khoản.

6. Nhấp vào nút Edit.

Nhấp vào nút Edit
Nhấp vào nút Edit

7. Cập nhật tên người dùng và mật khẩu khi cần thiết.

8. Nhấp vào nút Save.

Nhấp vào nút Save
Nhấp vào nút Save

Khi bạn hoàn thành các bước, thông tin đăng nhập mới sẽ được cập nhật, điều đó có nghĩa là không còn lời nhắc đăng nhập nếu ban đầu bạn lưu tên người dùng hoặc mật khẩu sai hay thông tin đăng nhập đã thay đổi.

Xóa thông tin đăng nhập bằng Credential Manager

Xóa thông tin xác thực tài khoản đã được lưu trữ trên Windows 10, làm theo các bước sau:

1. Mở Control Panel.

2. Bấm vào User Accounts.

3. Nhấp vào Credential Manager.

4. Nhấp vào tab Windows Credentials (hoặc Web Credentials).

5. Chọn tài khoản.

6. Nhấp vào nút Remove.

Nhấp vào nút Remove
Nhấp vào nút Remove

7. Nhấp vào nút Yes.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, thông tin đăng nhập tài khoản sẽ không còn khả dụng trên thiết bị, nghĩa là bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu khi đăng nhập trong tương lai.

Thêm thông tin đăng nhập mới bằng Credential Manager

Để thêm ứng dụng hoặc thông tin mạng trên Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Control Panel.

2. Bấm vào User Accounts.

3. Nhấp vào Credential Manager.

4. Nhấp vào tab Windows Credentials.

5. Nhấp vào tùy chọn Add a Windows credential (hoặc Add a certificate-based credential).

Nhấp vào tùy chọn Add a Windows credential
Nhấp vào tùy chọn Add a Windows credential

6. Chỉ định Internet hoặc địa chỉ mạng tương ứng với tài nguyên ứng dụng hoặc mạng.

7. Chỉ định tên người dùng và mật khẩu để xác thực.

Chỉ định tên người dùng và mật khẩu để xác thực
Chỉ định tên người dùng và mật khẩu để xác thực

8. Nhấp vào nút OK.

Khi bạn hoàn thành các bước, thông tin tài khoản mới sẽ được thêm vào thiết bị để đăng nhập tự động vào lần tiếp theo bạn truy cập các ứng dụng hoặc mạng được chia sẻ.

Sao lưu thông tin đăng nhập bằng Credential Manager

Để xuất và sao lưu tất cả thông tin đăng nhập cho các ứng dụng và mạng, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Control Panel.

2. Bấm vào User Accounts.

3. Nhấp vào Credential Manager.

4. Nhấp vào tab Windows Credentials.

5. Nhấp vào tùy chọn Back up Credentials.

Nhấp vào tùy chọn Back up Credentials
Nhấp vào tùy chọn Back up Credentials

6. Nhấp vào nút Browse để chỉ định đích cho bản sao lưu.

Nhấp vào nút Browse để chỉ định đích cho bản sao lưu
Nhấp vào nút Browse để chỉ định đích cho bản sao lưu

7. Chỉ định tên cho file sao lưu .crd.

8. Nhấp vào nút Save.

9. Nhấp vào nút Next.

10. Sử dụng phím tắt Ctrl+Alt+Delete để tiếp tục.

11. Chỉ định mật khẩu để bảo vệ file Credential Manager trên Windows 10.

12. Nhấp vào nút Next.

13. Nhấp vào nút Finish.

Sau khi hoàn thành các bước, bạn sẽ kết thúc với một file .crd chứa tất cả thông tin web và Windows 10 mà bạn có thể nhập vào máy tính khác hoặc vào cùng một thiết bị sau khi cài đặt “sạch”.

Khôi phục thông tin đăng nhập bằng Credential Manager

Để khôi phục thông tin đăng nhập từ bản sao lưu trên Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Control Panel.

2. Bấm vào User Accounts.

3. Nhấp vào Credential Manager.

4. Nhấp vào tab Windows Credentials.

5. Nhấp vào tùy chọn Restore Credentials.

Nhấp vào tùy chọn Restore Credentials
Nhấp vào tùy chọn Restore Credentials

6. Nhấp vào nút Browse.

Nhấp vào nút Browse
Nhấp vào nút Browse

7. Chọn file .crd với thông tin sao lưu.

8. Nhấp vào nút Open.

9. Nhấp vào nút Next.

10. Sử dụng phím tắt Ctrl+Alt+Delete để tiếp tục.

11. Nhập mật khẩu để mở khóa sao bản lưu Credential Manager.

12. Nhấp vào nút Next.

13. Nhấp vào nút Finish.

Khi bạn hoàn thành bước này, tất cả thông tin web, ứng dụng và mạng của bạn sẽ được khôi phục trên thiết bị.

Mặc dù hướng dẫn này tập trung vào Windows 10, nhưng Credential Manager đã có sẵn từ lâu, điều đó có nghĩa là các bước cũng có thể áp dụng được trên Windows 8.1 và Windows 7.

Thứ Tư, 15/07/2020 15:02
51 👨 10.941
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Bình Kim
    Bình Kim bài này hay quá.
    Thích Phản hồi 15/07/20