Cách đăng nhập nhiều tài khoản WhatsApp

WhatsApp cũng đã cho phép bạn đăng nhập nhiều tài khoản cùng lúc trên 1 điện thoại để thay đổi qua lại giữa các tài khoản, tương tự như đăng nhập nhiều tài khoản trên Facebook hay đăng nhập nhiều tài khoản trên Instagram. Người dùng có thể điều chỉnh thông báo riêng cho từng tài khoản WhatsApp để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi tài khoản. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn đăng nhập nhiều tài khoản WhatsApp.

Hướng dẫn đăng nhập nhiều tài khoản WhatsApp

Bước 1:

Tại giao diện trên ứng dụng WhatsApp, bạn nhấn vào biểu tượng 3 chấm rồi chọn Cài đặt trong danh sách hiển thị.

Bước 2:

Chuyển sang giao diện các tùy chọn cho tài khoản WhatsApp, bạn nhấn vào biểu tượng mũi tên xổ xuống rồi chọn Thêm tài khoản ở bên dưới màn hình để tiến hành thêm tài khoản WhatsApp khác.

Bước 3:

Hiển thị giao diện để bạn tiến hành thêm tài khoản WhatsApp vào điện thoại này. Bạn sẽ chọn quốc gia và nhập số điện thoại để đăng nhập tài khoản WhatsApp.

Trong trường hợp số điện thoại WhatsApp đã được đăng nhập trên một thiết bị khác thì bạn cần phải nhập mã số gửi trên thiết bị đó vào giao diện điện thoại mới này.

Nhập mã xác minh WhatsApp

Bước 4:

Đăng nhập xong bạn nhập tên cho tài khoản WhatsApp là được. Như vậy chúng ta đã đăng nhập nhiều tài khoản WhatsApp trên cùng một thiết bị.

Bước 5:

Để chuyển sang tài khoản WhatsApp khác, chúng ta chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 chấm rồi chọn Chuyển tài khoản.

Chuyển tài khoản WhatsApp

Hoặc người dùng truy cập vào cài đặt trong WhatsApp rồi nhấn biểu tượng mũi tên xổ xuống và chọn tài khoản WhatsApp khác để chuyển sang là được.

Chọn tài khoản WhatsApp

Thứ Ba, 21/11/2023 21:26
31 👨 78
0 Bình luận
Sắp xếp theo