Cách chuyển đổi sang Vector trong Photoshop

Khi bạn sử dụng Adobe Photoshop để tạo các sản phẩm đồ họa cho doanh nghiệp và khách hàng của mình, hình ảnh của bạn bao gồm các pixel (những phần tử hình vuông nhỏ tạo thành hình ảnh bitmap dạng lưới). Bên cạnh đó, Photoshop cũng hỗ trợ các phần tử vector, bao gồm cả dạng live và các dạng hình ảnh khác. Khi bạn muốn chuyển đổi một phần tử bitmap thành một đường vector, bạn có thể sử dụng một số kỹ thuật giống trong một chương trình vẽ như Adobe Illustrator hơn là một trình chỉnh sửa hình ảnh như Photoshop.

Chuyển sang vector

1. Nhấn "P" để chọn công cụ Pen. Mở menu "Window" và chọn "Paths" để hiển thị bảng điều khiển Paths. Trong thanh Options, chọn phiên bản tiêu chuẩn của công cụ Pen, để vẽ đường cong Bezier và đường thẳng chính xác, hoặc phiên bản Freeform để tạo ra kết quả vẽ tương đối, giống như khi sử dụng bút và giấy, hay Magnetic Pen để vẽ dựa theo sự chuyển tiếp màu sắc hoặc độ sáng trong hình ảnh. Vẽ đường thẳng vectơ để đại diện cho mọi chuyển đổi của các phần tử khác hình ảnh của bạn. Nhấn "Enter" để báo hiệu điểm kết thúc của một đường là mở hay đóng, hoặc nhấp vào điểm anchor point mở để hoàn thành đường thẳng đó tại nơi nó bắt đầu.

2. Thực hiện lựa chọn bằng cách sử dụng bất kỳ sự kết hợp giữa Marquee, Magic Wand, Lasso và các công cụ lựa chọn khác. Để biến lựa chọn của bạn thành một đường, hãy mở menu flyout ở góc trên cùng bên phải của bảng điều khiển Paths và chọn "Make Work Path" hoặc nhấp vào nút tương ứng ở cuối bảng điều khiển. Thiết lập một giá trị dung sai để chi phối cách đường của bạn được chọn (chính xác hay tương đối) dựa theo ranh giới của vùng lựa chọn ban đầu. Tại 0.5 pixel, đường vector của bạn bảo tồn những thay đổi tinh tế trong vùng lựa chọn, còn khi ở 10 pixel, vector sẽ sử dụng một vài anchor point và hiển thị các hiệu ứng chuyển tiếp trơn tru.

3. Nhấp đúp vào Work Path xuất hiện trong bảng điều khiển Paths, khi bạn vẽ nét đầu tiên bằng công cụ Pen hoặc chuyển đổi vùng chọn thành một đường vector. Đặt tên cho đường vector của bạn hoặc chấp nhận giá trị "Path [X]" mặc định, trong đó "[X]" đại diện cho một con số. Trừ khi bạn chuyển đổi Work Path của bạn thành một đường vector có tên, hành động tiếp theo bạn thực hiện để tạo một đường thay thế đường vẽ vector trên Work Path hiện tại của bạn bằng đầu ra vector mới.

4. Xuất một đường vector từ tài liệu Photoshop của bạn ở định dạng Adobe Illustrator AI để sử dụng trong các chương trình khác. Mở menu "File", định vị menu con "Export" của nó và chọn "Paths to Illustrator". File kết quả chứa các đường vector không có nét hoặc không được điền.

Lời khuyên khi chuyển sang vector

Lời khuyên

  • Các layer hình dạng bao gồm một lớp phủ với một vector mask, nhằm xác định chu vi của hình dạng. Nếu bạn chọn công cụ Pen và nhấp vào nút "Shape Layers" trong thanh Options, hình vẽ vector kết quả tạo thành mask cho một hình dạng.
  • Khi bạn chuyển đổi vùng chọn thành một đường vector, bất kỳ cạnh trong suốt nào cũng trở thành các cạnh có màu.
  • Bạn có thể chuyển đổi một đường vector giống như cách bạn sẽ chuyển đổi một layer của hình ảnh và có thể chọn toàn bộ hoặc một phần đường vector đó. Sử dụng công cụ "Path Selection" để chọn toàn bộ hoặc một phần của phần tử vectơ mà bạn muốn chuyển đổi. Mở menu "Edit", định vị menu con "Transform Path" và chọn phép biến đổi bạn muốn áp dụng, bao gồm Free Transform hoặc bất kỳ biến đổi thành phần nào của nó, chẳng hạn như Warp hoặc Rotate.

Cảnh báo

Mặc dù bạn có thể tạo một đường vector từ vùng chọn, nhưng bạn không thể tạo vùng chọn từ một đường vector mở.

Xem thêm:

Thứ Tư, 28/11/2018 10:27
46 👨 33.689
0 Bình luận
Sắp xếp theo