Cách nghe nhạc riêng tư trên Apple Music

Apple Music chia sẻ hoạt động nghe nhạc của bạn với những người đang theo dõi và hiển thị tài khoản của bạn tới những thiết bị gần đó. Mặc dù Apple Music không có chế độ nghe nhạc ẩn danh, nhưng chúng ta cũng có thể điều chỉnh lại một số thiết lập để có thể nghe nhạc trên Apple Music riêng tư hơn. Dưới đây là một số thiết lập chỉnh nghe nhạc trên Apple Music riêng tư.

Tắt chia sẻ Apple Music

Khi bạn sử dụng Apple CarPlay kết nối iPhone với xe ô tô sẽ có thêm thiết lập Discoverable by Nearby Contacts, cho phép các liên hệ trong danh bạ của bạn phát hiện ra bạn khi phát nhạc trong ô tô.  Nếu người dùng muốn bảo mật sự riêng tư khi khi nhạc thì có thể tắt thiết lập này.

Bạn truy cập vào Settings, chọn Music sau đó tắt Discoverable by Nearby Contacts.

Tắt chia sẻ nhạc Apple Music khi lái xe

Dừng chia sẻ hoạt động trên Apple Music với người khác

Khi bạn tạo hồ sơ Apple Music thì mặc định hồ sơ nghe nhạc tự động chia sẻ hoạt động nghe nhạc với những người theo dõi bạn. Nếu vậy bạn nên tắt chia sẻ hoạt động nghe nhạc Apple Music tới người khác.

Tại giao diện Apple Music bạn nhấn vào mục Home rồi chọn tiếp vào ảnh đại diện tài khoản. Tiếp tục nhấn vào Edit để điều chỉnh hồ sơ.

Tiếp đến kéo xuống mục Who Can Follow Your Activity bạn tích chọn vào People You Approve.

Tắt chia sẻ nhạc Apple Music với người khác

Dừng chia sẻ playlist Apple Music với người theo dõi

Khi tạo hồ sơ Apple Music, bạn có thể đã chọn một số playlist để chia sẻ với những người đang theo dõi bạn. Nếu không còn nhu cầu chia sẻ playlist nữa thì bạn có thể xóa danh sách này đi.

Mở hồ sơ nghe nhạc của bạn trên iPhone, sau đó nhấn vào nút Edit. Tiếp đến tại danh sách Shared Playlists bạn bỏ tích tại những playlist mình chia sẻ.

Tắt chia sẻ playlist Apple Music với người khác

Cách dừng hiển thị hoạt động nghe nhạc Apple Music

Các bài hát, album mà bạn nghe sẽ xuất hiện trên hồ sơ để khi người khác truy cập vào sẽ nhìn thấy. Chúng ta cũng truy cập vào hồ sơ nghe nhạc rồi chọn Edit. Tiếp đến kéo xuống bên dưới tại Show on Profile hãy tắt Listening To để không hiển thị nội dung nghe trên hồ sơ Apple Music của bạn.

Dừng hiển thị hoạt động nghe nhạc Apple Music

Nếu dùng Mac bạn chọn Additional Privacy Settings tại Choose Who Can Follow Your Activity rồi cũng tắt chế độ hiển thị nhạc đang nghe.

Cách xóa hồ sơ Apple Music

Phương án cuối cùng đó là xóa hồ sơ nghe nhạc Apple Music, nếu bạn không muốn sử dụng hồ sơ nghe nhạc nữa. Chúng ta cũng nhấn vào Edit trong hồ sơ nghe nhạc trên Apple Music, sau đó kéo xuống bên dưới chọn Delete Profile để xóa hồ sơ nghe nhạc.

Xóa hồ sơ Apple Music

Thứ Năm, 23/05/2024 20:57
31 👨 336
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Cá nhân hóa