Cách cài đặt Microsoft Exchange Server 2016 trên Windows Server 2016 bằng PowerShell

Bài viết sau đây là cách cài đặt Microsoft Exchange Server 2016 trên Windows Server 2016 với sự trợ giúp của PowerShell. Exchange Server 2016 Cumulative Update 7 đã được phát hành hai tháng trước và bạn có thể tải nó ở đây.

Một số yêu cầu bắt buộc

Trước khi bắt đầu, hãy xem lại các yêu cầu hệ thống bắt buộc:

Bộ xử lý

 • Bộ xử lý Intel dựa trên cấu ​​trúc x64
 • Nền tảng AMD64 hỗ trợ bộ vi xử lý AMD

Bộ nhớ

 • Mailbox Server tối thiểu 8 GB
 • Edge Transport Server tối thiểu 4 GB

Dung lượng ổ đĩa

 • Hơn 30 GB

File Format

 • Ổ đĩa NTFS sẽ cài đặt Exchange Server 2016

Các hệ điều hành

 • Windows Server 2016 Standard hoặc Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard hoặc Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard hoặc Datacenter

Domain Controller

DC phải đang chạy một trong các hệ điều hành server sau:

 • Windows Server 2016 Standard hoặc Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard hoặc Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard hoặc Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard hoặc Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM trở lên
 • Windows Server 2008 Standard, Enterprise hoặc Datacenter

Active Directory Forest Functional Level

 • Windows Server 2008 trở lên

Điều kiện cài đặt tiên quyết

Kết nối với domain

Một trong những điều kiện tiên quyết cơ bản là kết nối Windows Server 2016 mà bạn có ý định cấu hình Exchange Server 2016 với domain.

Cài đặt các bản cập nhật mới nhất

Khi bạn đã kết nối Windows Server 2016 với domain, hãy cài đặt các bản cập nhật mới nhất bằng cách thực hiện theo quy trình được đề cập bên dưới.

Bước 1: Mở Server Manager. Ở góc trái của hộp Local Server Properties, nhấp vào ‘Download updates only Using Microsoft Update’.

Mở Server Manager

Bước 2: Nhấp vào ‘Install Now’ và chờ quá trình cài đặt hoàn tất. Khi được yêu cầu, hãy khởi động lại hệ thống.

Chờ quá trình cài đặt hoàn tất

Cài đặt Required Roles

Mở PowerShell với quyền quản trị và thực hiện lệnh sau để cài đặt các Required Roles.

Install-WindowsFeature RSAT-Clustering-CmdInterface, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Cài đặt Microsoft Unified Communications Managed API 4.0

Bước 1: Tải xuống và cài đặt Microsoft Unified Communications Managed API (UCMA) 4.0, Runtime.

Bước 2: Bấm đúp vào file exe (UcmaRuntimeSetup.exe) bạn vừa tải xuống.

Mở file exe

Bước 3: Bấm Next.

Bắt đầu cài đặt

Bước 4: Chọn “I have read and accept the license terms” và nhấp vào Install. Chờ quá trình cài đặt kết thúc.

Mở rộng Schema và chuẩn bị cài đặt Active Directory

Bước 1: Đăng nhập vào Domain Controller với thông tin đăng nhập quản trị viên. Gắn phương tiện cài đặt Exchange Server 2016. Mở PowerShell với các đặc quyền quản trị và điều hướng đến ổ đĩa nơi đặt các file cài đặt Exchange.

Bước 2: Chạy các lệnh sau,

setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:/IAcceptExchangeServerLicenseTerms
Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:/IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Cài đặt Mailbox Server Role

Bước 1: Đăng nhập vào Windows Server 2016 nơi bạn định cấu hình Exchange Server 2016. Gắn phương tiện cài đặt Exchange Server 2016 và tìm ổ đĩa nơi file thiết lập được đặt.

Bước 2: Mở PowerShell với quyền quản trị và chạy lệnh sau.

Setup.exe /mode:Install /role:Mailbox /OrganizationName:/IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Bước 3: Chờ quá trình cài đặt kết thúc.

Chờ quá trình cài đặt kết thúc

Bước 4: Khởi động lại hệ thống và mở URL sau để xác thực cài đặt.

https://localhost/ecp

Kết quả nhận được sẽ giống như trong ảnh chụp màn hình sau đây:

Xác thực cài đặt

Xem thêm:

Thứ Năm, 28/06/2018 08:27
41 👨 11.294
0 Bình luận
Sắp xếp theo