Cách bảo vệ tài khoản Google bằng Private Checkup

Nếu bạn có tài khoản Google, rất có thể có nhiều thông tin hơn bạn nghĩ được theo dõi và lưu trữ trong đó. Tuy nhiên, điều này không phải là xấu. Google làm rất tốt khi cố gắng giữ tất cả thông tin đó càng riêng tư càng tốt, nhưng sẽ không có hại gì khi xem xét thông tin đó bằng cách biết cách bảo mật tài khoản Google của bạn bằng công cụ Privacy Checkup.

Cách bảo vệ tài khoản Google với Privacy Checkup

Google đã tạo một công cụ hữu ích trong tài khoản của bạn cho phép bạn giúp kiểm soát các thông tin của bạn được sử dụng, lưu trữ và những ai có thể xem thông tin đó. Công cụ đó được gọi là Privacy Checkup và đây là cách sử dụng nó.

  1. Mở ứng dụng Google trên điện thoại.
  2. Ấn vào ảnh hồ sơ người dùng ở góc trên bên phải.
  3. Chọn Kiểm soát tài khoản Google (Manage your Google Account).
  4. Ở giữa màn hình, dưới tên của bạn, vuốt sang trái và bấm Dữ liệu & cá nhân hóa (Data & personalization).
  5. Chọn Kiểm tra dữ liệu cá nhân (Take Privacy Checkup) hoặc tham khảo các gợi ý kiểm tra (Review).
  6. Chọn Xem gợi ý (See suggestions).
Các bước sử dụng công cụ Privacy Checkup
Các bước sử dụng công cụ Privacy Checkup

Làm theo lời nhắc để thiết lập cài đặt bảo mật của bạn để tự động xóa tài khoản, lịch sử vị trí, lịch sử YouTube, gói tài khoản không hoạt động, nhóm khuôn mặt trên Google Photos và cài đặt quảng cáo.

Bạn có thể thực hiện kiểm tra quyền riêng tư cho tài khoản Google của mình bằng Chrome nếu bạn đã đăng nhập. Chỉ cần nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt, sau đó bắt đầu với bước ba từ trên xuống.

Vì tài khoản Google chứa rất nhiều thông tin cá nhân, nên giữ an toàn cho chúng là điều hợp lý.

Thứ Hai, 10/05/2021 08:32
51 👨 1.686
0 Bình luận
Sắp xếp theo