Cách bật/tắt thông báo từ ứng dụng và người gửi khác trong Windows 10

Action Center trong Windows 10 thu thập và hiển thị các thông báo và cảnh báo từ các ứng dụng Windows truyền thống và thông báo hệ thống, cùng với những thông báo được tạo từ các ứng dụng hiện đại. Sau đó, các thông báo được nhóm trong Action Center theo ứng dụng và thời gian. Khi Action Center nhận được thông báo mới, nó sẽ hiển thị ngắn gọn một biểu ngữ thông báo phía trên khu vực thông báo của thanh tác vụ cho người dùng biết.

Bắt đầu với Windows 10 build 14328, bạn sẽ thấy các huy hiệu xuất hiện trên các ứng dụng UWP trong thanh tác vụ, ngoài các ô Live Tiles và trong Action Center. Những huy hiệu này là những thông báo ngắn gọn theo ngữ cảnh và dành riêng cho từng ứng dụng.

Ví dụ, huy hiệu ứng dụng Mail hiển thị cho bạn số lượng email chưa thấy (không phải là chưa đọc). Huy hiệu của ứng dụng Alarms & Clock sẽ cho bạn biết rằng bạn có một báo thức đang hoạt động. Huy hiệu của ứng dụng Weather cho bạn biết khi có cảnh báo thời tiết trong khu vực.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt hoàn toàn việc nhận thông báo từ ứng dụng và người gửi khác trong Windows 10.

Lưu ý: Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các thông báo hệ thống Windows.

Bật hoặc tắt tất cả thông báo từ ứng dụng và người gửi khác trong Settings

1. Mở Settings và nhấn vào biểu tượng System.

2. Thực hiện bước 3 (tắt) hoặc bước 4 (bật) bên dưới, tùy theo những gì bạn muốn làm.

3. Để tắt thông báo từ ứng dụng và người gửi khác, nhấp vào Notifications & actions ở phía bên trái, tắt Get notifications from apps and other senders rồi chuyển sang bước 5 bên dưới.

Tắt Get notifications from apps and other senders
Tắt Get notifications from apps and other senders

Lưu ý:

  • Thao tác này sẽ tắt hiển thị thông báo trong Action Center và biểu ngữ thông báo cho tất cả các ứng dụng.
  • Khi tắt thông báo cho tất cả ứng dụng, bạn sẽ không thể bật hoặc tắt thông báo và biểu ngữ thông báo cho từng ứng dụng riêng lẻ nữa.

4. Bật thông báo từ ứng dụng và người gửi khác, nhấp vào Notifications & actions ở phía bên trái và bật Get notifications from apps and other senders.

Bật Get notifications from apps and other senders
Bật Get notifications from apps and other senders

Lưu ý:

  • Đây là thiết lập mặc định.
  • Sau khi bật thông báo ứng dụng, bây giờ bạn có thể bật hoặc tắt thông báo và biểu ngữ thông báo cho các ứng dụng riêng lẻ nếu muốn.

5. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Bật hoặc tắt thông báo từ ứng dụng và người gửi cụ thể trong Settings

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Notifications & actions ở bên trái, bật (mặc định) hoặc tắt thông báo cho ứng dụng và người gửi bạn muốn trong Get notifications from these senders ở phía bên phải.

Bật hoặc tắt thông báo từ ứng dụng và người gửi cụ thể trong Settings
Bật hoặc tắt thông báo từ ứng dụng và người gửi cụ thể trong Settings

Lưu ý:

  • Nếu các ứng dụng và người gửi được liệt kê chuyển sang màu xám, thì bạn đã tắt hoàn toàn tùy chọn nhận thông báo.
  • Bạn sẽ chỉ thấy các ứng dụng và người gửi được liệt kê mà bạn đã nhận được thông báo.

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Tắt thông báo từ các ứng dụng và người gửi cụ thể trong Action Center

1. Mở Action Center.

2. Nhấp chuột phải vào thông báo hoặc tên nhóm của ứng dụng/người gửi (ví dụ: Alarms & Clock) bạn muốn và nhấn vào Turn off notifications for this group.

Tắt thông báo từ các ứng dụng và người gửi cụ thể trong Action Center
Tắt thông báo từ các ứng dụng và người gửi cụ thể trong Action Center

Tắt thông báo cho ứng dụng cụ thể từ phần thông báo

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ khả dụng bắt đầu với Windows 10 build 18932 cho một số người dùng Insider trong Fast ring.

Khi bạn nhận được thông báo từ một ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Settings (bánh răng) trong thông báo và nhấn vào Turn off all notifications for <tên ứng dụng>.

Tắt thông báo cho ứng dụng cụ thể từ phần thông báo

Bật hoặc tắt thông báo từ các ứng dụng và người gửi cụ thể trong Registry Editor

1. Nhấn phím Win + R để mở Run, nhập regedit vào Run và nhấn OK để mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến key bên dưới trong ngăn bên trái của Registry Editor.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings
Điều hướng đến key trên
Điều hướng đến key trên

3. Dưới key Settings trong ngăn bên trái của Registry Editor, nhấp vào subkey (ví dụ: "Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe! App") cho ứng dụng (ví dụ: "Microsoft Store") mà bạn muốn bật hoặc tắt thông báo.

4. Thực hiện bước 5 (tắt) hoặc bước 6 (bật) bên dưới, tùy theo những gì bạn muốn làm.

5. Để tắt thông báo cho một ứng dụng cụ thể:

A) Nhấp chuột phải vào vùng trống ở bên phải của key (ví dụ: "Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe! App") cho ứng dụng (ví dụ: "Microsoft Store") mà bạn muốn tắt thông báo.

B) Nhấp vào New.

C) Nhấp vào DWORD (32-bit) Value.

D) Nhập Enabled làm tên và nhấn Enter.

E) Chuyển đến bước 7

6. Để bật thông báo cho một ứng dụng cụ thể:

Lưu ý: Đây là thiết lập mặc định.

A) Nhấp chuột phải vào DWORD đã bật ở bên phải của key (ví dụ: "Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe! App") cho ứng dụng (ví dụ: "Microsoft Store") mà bạn muốn bật thông báo.

B) Nhấp vào Delete.

Nhấp vào Delete
Nhấp vào Delete

C) Nhấp vào Yes để xác nhận.

Nhấp vào Yes để xác nhận
Nhấp vào Yes để xác nhận

D) Chuyển đến bước 7.

7. Khi hoàn tất việc bật và tắt thông báo cho các ứng dụng cụ thể, bạn có thể đóng Registry Editor.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 29/07/2021 17:28
516 👨 3.721
0 Bình luận
Sắp xếp theo