Cách bật/tắt video input trong Windows Sandbox trên Windows 10

Windows Sandbox cung cấp một môi trường desktop nhẹ để chạy các ứng dụng một cách an toàn. Phần mềm được cài đặt bên trong môi trường Windows Sandbox được sandbox và chạy tách biệt với máy chủ.

Đôi điều về Windows Sandbox

Sandbox mang tính tạm thời. Khi nó đóng, tất cả phần mềm, file và trạng thái sẽ bị xóa. Bạn nhận được một phiên bản hoàn toàn mới của sandbox mỗi khi bạn mở ứng dụng.

Bắt đầu với Windows 10 build 20161, một cài đặt group policy mới đã được thêm vào, để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa video input tới Sandbox (video input là đầu vào webcam của máy chủ tới Sandbox).

Nếu bạn bật cài đặt policy này, video input sẽ được kích hoạt trong Windows Sandbox.

Nếu bạn tắt hoặc không cấu hình cài đặt policy này, video input sẽ bị vô hiệu hóa trong Windows Sandbox. Các ứng dụng sử dụng video input có thể không hoạt động đúng cách trong Windows Sandbox.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt video input trong Windows Sandbox cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Lưu ý:

  • Bạn phải đăng nhập với quyền admin để bật hoặc tắt video input trong Windows Sandbox.
  • Windows Sandbox chỉ khả dụng cho phiên bản Windows 10 Pro và Windows Enterprise build 18305 trở lên.

Bật/tắt video input trong Windows Sandbox bằng Local Group Policy Editor

1. Mở Local Group Policy Editor.

2. Điều hướng đến key bên dưới trong bảng điều khiển trái của Local Group Policy Editor.

Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Sandbox
Điều hướng đến key này
Điều hướng đến key này

3. Trong bảng điều khiển bên phải của Windows Sandbox trong Local Group Policy Editor, nhấp đúp vào policy Allow video input in Windows Sandbox để chỉnh sửa.

4. Thực hiện bước 5 (để bật) hoặc bước 6 (để tắt) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

5. Để bật video input trong Windows Sandbox, chọn Enabled, nhấn OK và chuyển đến bước 7 bên dưới.

6. Để vô hiệu hóa video input trong Windows Sandbox, chọn Disabled hoặc Not Configured, nhấn OK và chuyển đến bước 7 bên dưới.

(Not Configured là cài đặt mặc định).

Để vô hiệu hóa video input trong Windows Sandbox, chọn Disabled hoặc Not Configured
Để vô hiệu hóa video input trong Windows Sandbox, chọn Disabled hoặc Not Configured

7. Đóng Local Group Policy Editor.

Thứ Sáu, 03/07/2020 17:03
51 👨 407
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Trần Khai Minh
    Trần Khai Minh Nhưng video đầu vào dùng để làm j vậy bạn ơi?
    Thích Phản hồi 03/07/20