Bật SPI trên Raspberry Pi

SPI là viết tắt của Serial Peripheral Interface và là một interface giao tiếp đồng bộ được sử dụng cho một thiết bị để gửi dữ liệu đến một thiết bị khác.

Giao thức SPI hơi giống với I2C ở chỗ cả hai giao thức đều được thiết kế để cho phép các thiết bị giao tiếp với nhau.

Ưu điểm của mạch sử dụng SPI là khả năng giao tiếp và tốc độ. Các cải tiến về tốc độ và giao tiếp chủ yếu nhờ vào việc có 2 kênh riêng biệt cho dữ liệu vào và dữ liệu ra.

Mặc dù phức tạp hơn khi kết nối, nhưng SPI có thể gửi dữ liệu nhanh hơn đáng kể so với giao thức I2C.

Bật hỗ trợ cho SPI trên Raspberry Pi

Hỗ trợ cho bus interface SPI bị tắt theo mặc định trong kernel của Raspberry Pi. Trong phần này, bài viết sẽ chỉ cho bạn cách bật SPI bằng công cụ raspi-config.

1. Để bắt đầu, trước tiên nên đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất hiện có của raspi-config. Để cập nhật nó và tất cả các gói khác, bạn sẽ cần chạy hai lệnh sau.

sudo apt update
sudo apt full-upgrade

2. Khi Pi đã được cập nhật, bạn có thể khởi động công cụ cấu hình. Để load vào nó, bạn sẽ cần chạy lệnh sau.

sudo raspi-config

Trong công cụ này, bạn cần sử dụng các phím mũi tên để điều hướng và phím Enter để chọn.

3. Trong công cụ này, bạn cần vào menu 5 Interfacing Options. Trong menu này, bạn sẽ có thể cấu hình các interface như SPI.

Vào menu 5 Interfacing Options
Vào menu 5 Interfacing Options

4. Tiếp theo, bạn cần chọn P4 SPI. Thao tác này sẽ đưa bạn đến màn hình cho phép bật hoặc tắt SPI bus.

Chọn P4 SPI
Chọn P4 SPI

5. Khi được hỏi bạn có muốn bật interface SPI không, hãy chọn <Yes> rồi nhấn phím Enter.

Chọn <Yes> rồi nhấn phím Enter
Chọn rồi nhấn phím Enter

6. Bây giờ, bạn đã kích hoạt thành công interface SPI. Tiếp theo, bạn có thể nhấn phím ESC.

Nhấn phím ESC
Nhấn phím ESC

7. Để SPI có thể sử dụng được, bạn sẽ cần khởi động lại Raspberry Pi.

Những thay đổi này chỉ được load trong trình tự boot lại của Raspberry Pi.

Để khởi động lại Pi, hãy chạy lệnh sau.

sudo reboot

Kiểm tra xem SPI đã được bật chưa

Bây giờ, interface SPI đã được kích hoạt. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng nó đã sẵn sàng để sử dụng.

1. Để kiểm tra xem SPI đã được kích hoạt chưa, bạn sẽ sử dụng lệnh ls để liệt kê các interface có sẵn.

Chạy lệnh sau để liệt kê tất cả các file hiện tại trong thư mục /dev/spidev:

ls -l /dev/spidev*

Từ lệnh này, bạn sẽ nhận được kết quả sau.

pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/spidev*
crw-rw---- 1 root spi 153, 0 Jul 23 12:43 /dev/spidev0.0
crw-rw---- 1 root spi 153, 1 Jul 23 12:43 /dev/spidev0.1

Bạn có thể xem hai kênh khả dụng thông qua kết nối SPI, kênh 0 và kênh 1.

Tại thời điểm này, interface SPI đã được kích hoạt trên Raspberry Pi của bạn.

Xem thêm:

Thứ Tư, 30/09/2020 08:12
51 👨 456
0 Bình luận
Sắp xếp theo