Cách thiết lập và sử dụng ứng dụng ExpressVPN cho Raspberry Pi

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các bước để thiết lập ứng dụng ExpressVPN cho Raspberry Pi.

ExpressVPN tương thích với Raspberry Pi 2 trở lên, sử dụng Raspbian 32-bit.

Tải trình cài đặt cho phiên bản Raspberry Pi

Mở email chào mừng bạn nhận được khi đăng ký ExpressVPN. Nhấp vào liên kết trong email.

Nếu bạn không thể tìm thấy liên kết, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn tại đây.

Khi bạn đã nhấp vào liên kết trong email chào mừng hoặc đăng nhập vào trang web, hãy chọn Set Up ExpressVPN trên trang Active Subscriptions. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Downloads.

Chọn Set Up ExpressVPN
Chọn Set Up ExpressVPN

Nhấp vào Linux ở bên trái màn hình và tải xuống trình cài đặt Raspbian 32-bit vào máy của bạn.

Sao chép mã kích hoạt. Bạn sẽ cần cung cấp nó sau khi kích hoạt ứng dụng. Để sao chép, hãy nhấp vào biểu tượng thông tin sao chép ở góc trên cùng bên phải của hộp.

Cài đặt ứng dụng

Để cài đặt ExpressVPN cho Linux bằng dòng lệnh cho Raspbian:

Điều hướng đến thư mục mà bạn đã tải xuống file trình cài đặt. Ví dụ:

cd ~/Downloads/

Khi ở bên trong thư mục, hãy chạy một trong các lệnh sau, tùy theo bản phân phối của bạn:

sudo dpkg -i expressvpn_1.2.0_armhf.deb

Để kích hoạt ứng dụng, hãy mở một Terminal mới. Chạy lệnh sau:

expressvpn activate

… và dán mã kích hoạt từ trang Downloads.

Bạn có thể giúp đỡ bằng cách chia sẻ thông tin ẩn danh! Nhập Y để chấp nhận hoặc N để từ chối.

Kết nối với vị trí máy chủ

Trong Terminal, hãy chạy lệnh sau:

expressvpn connect

ExpressVPN sẽ kết nối với máy chủ mà bạn đã kết nối trước đó.

Nếu bạn chưa kết nối với máy chủ trước đây, ExpressVPN sẽ kết nối với một vị trí được đề xuất, được gọi là Smart Location, cho bạn.

ExpressVPN sẽ kết nối với một vị trí được đề xuất, được gọi là Smart Location
ExpressVPN sẽ kết nối với một vị trí được đề xuất, được gọi là Smart Location

Ngắt kết nối khỏi vị trí máy chủ

Để ngắt kết nối khỏi vị trí máy chủ, hãy chạy lệnh sau:

expressvpn disconnect

ExpressVPN sẽ ngắt kết nối khỏi vị trí máy chủ mà nó hiện đang được kết nối.

Kết nối với một vị trí máy chủ khác

Để tìm danh sách các vị trí được đề xuất để kết nối, hãy nhập lệnh sau vào Terminal:

expressvpn list

Theo mặc định, ExpressVPN sẽ đề xuất vị trí mang lại trải nghiệm tối ưu nhất cho bạn, được gọi là Smart Location, ở đầu danh sách.

ExpressVPN sẽ đề xuất vị trí mang lại trải nghiệm tối ưu nhất cho bạn
ExpressVPN sẽ đề xuất vị trí mang lại trải nghiệm tối ưu nhất cho bạn

Kết nối với một vị trí máy chủ cụ thể

Để kết nối với một vị trí máy chủ cụ thể, hãy nhập:

expressvpn connect [LOCATION]

Hoặc:

expressvpn connect [ALIAS]

Ví dụ, để kết nối với máy chủ Santa Clara của Hoa Kỳ, hãy nhập:

expressvpn connect "USA - Santa Clara"

Hoặc:

expressvpn connect ussc

Kết nối với một quốc gia cụ thể

Để kết nối với một quốc gia cụ thể, hãy nhập:

expressvpn connect [COUNTRY]

Ví dụ, để kết nối với vị trí máy chủ ở Đức, hãy nhập:

expressvpn connect Germany

Kết nối với Smart Location

Để kết nối với Smart Location, hãy nhập:

expressvpn connect

Chuyển sang một giao thức VPN khác

Giao thức VPN là các phương thức mà thiết bị kết nối với máy chủ VPN. Chuyển sang một giao thức khác có thể giúp bạn đạt được tốc độ kết nối nhanh hơn.

ExpressVPN Linux client sử dụng OpenVPN trong nền. Trong OpenVPN, bạn có thể chuyển đổi giữa các giao thức TCP hoặc UDP. Theo mặc định, ExpressVPN sẽ tự động chọn giao thức tốt nhất cho bạn.

Để chuyển sang TCP, hãy chạy lệnh sau:

expressvpn protocol tcp

Để chuyển sang UDP, hãy chạy lệnh sau:

expressvpn protocol udp

Nếu bạn muốn ExpressVPN tự động chọn giao thức tối ưu, hãy nhập:

expressvpn protocol auto

Mở hướng dẫn

Để xem danh sách đầy đủ các chức năng của ứng dụng, hãy chạy lệnh sau:

man expressvpn
Xem danh sách đầy đủ các chức năng của ứng dụng
Xem danh sách đầy đủ các chức năng của ứng dụng

Sử dụng tính năng tự động hoàn thành

Khi nhập lệnh, bạn có thể nhận được danh sách tất cả các chức năng bằng cách nhấp vào phím Tab 2 lần.

Ví dụ, gõ:

expressvpn protocol

... và sau đó nhấp hai lần vào phím Tab sẽ liệt kê các tùy chọn giao thức có sẵn.

Gỡ cài đặt ứng dụng

Để gỡ cài đặt ứng dụng ExpressVPN, hãy chạy lệnh sau:

sudo dpkg -r expressvpn

Khắc phục sự cố cài đặt

Nếu bạn thấy thông báo lỗi “Cannot connect to expressvpn daemon” (Không thể kết nối với daemon expressvpn), hãy nhập lệnh sau để khởi động lại ExpressVPN:

sudo service expressvpn restart

Xem thêm:

Thứ Ba, 29/09/2020 14:16
51 👨 404
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Raspberry Pi