Cách ẩn hoặc xóa nhận xét trong tài liệu Google Docs

Google Docs là một nền tảng tuyệt vời để cộng tác nhóm trên một tài liệu. Google Docs cho phép bạn làm việc từ xa và đồng thời với nhiều người khác trên các tài liệu đã tạo. Đồng thời cho phép mọi người có thể tương tác với nhau thông qua việc thêm nhận xét (comment) vào tài liệu.

Sau khi hoàn tất công tác, với tư cách là chủ sở hữu tài liệu, bạn hoàn toàn có thể ẩn hoặc xóa các nhận xét đã tạo theo một số cách khác nhau. Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

(Lưu ý: Những người cộng tác cũng có thể thêm, xóa hoặc chấp nhận nhận xét đối trên tài liệu, nhưng chỉ khi họ được chủ sở hữu tài liệu là bạn cấp quyền).

Ẩn nhận xét trong Google Docs

Nếu muốn tạm thời ẩn nhận xét trong tài liệu khỏi chế độ xem trên Google Docs, bạn cần chuyển sang một chế độ tài liệu khác.

Mặc dù các chế độ “Chỉnh sửa” (Editing) và “Đề xuất” (Suggesting) sẽ hiển thị nhận xét ở bên phải của bất kỳ trang tài liệu nào, bạn cũng có thể ẩn nhận xét bằng cách chuyển sang chế độ “Xem” (Viewing). Điều này cho phép bạn xem tài liệu dưới dạng một bản in.

Bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc thực hiện thay đổi đối với tài liệu khi ở chế độ Viewing, nhưng các nhận xét sẽ được bị ẩn hoàn toàn. Để chuyển tài liệu sang chế độ này, trên thanh menu, hãy nhấp vào View (Xem) > Mode (Chế độ) > Viewing (Xem).

View (Xem) > Mode (Chế độ) > Viewing (Xem)

Chấp thuận nhận xét hoặc đề xuất trong tài liệu

Khi một nhận xét hoặc đề xuất được thêm vào tài liệu Google Docs, chủ sở hữu tài liệu có thể chấp nhận hoặc từ chối nó.

Để chấp nhận từng nhận xét hoặc đề xuất chỉnh sửa, bạn chỉ cần nhấp chọn biểu tượng dấu tích (accept) ở góc trên cùng bên phải của nhận xét hoặc hộp đề xuất.

Thao tác này cũng sẽ xác nhận nhận xét (và xóa) đối với nhận xét tiêu chuẩn hoặc thực hiện thay đổi được đề xuất cho các đề xuất chỉnh sửa.

Chấp thuận nhận xét hoặc đề xuất trong tài liệu

Nếu bạn muốn chấp nhận tất cả các đề xuất chỉnh sửa trong tài liệu, hãy chọn Tools (Công cụ) > Review Suggested Edits (Xem lại các Chỉnh sửa được Đề xuất).

Review Suggested Edits

Một menu pop-up sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải của trang tài liệu. Để chấp nhận tất cả các chỉnh sửa được đề xuất cùng một lúc, hãy nhấp vào nút “Accept All” (Chấp nhận tất cả).

Accept All

Xóa nhận xét hoặc đề xuất trong tài liệu

Đôi khi bạn có thể không đồng tình với nhận xét hoặc đề xuất được đưa ra trên tài liệu. Trong trường hợp này, hãy xóa chúng khỏi tài liệu.

Nghe có vẻ lạ nhưng bạn có thể xóa từng nhận xét bằng cách chấp nhận chúng. Tức là nhận xét sẽ được xác nhận, nhưng bị xóa khỏi chế độ xem.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn xóa nhận xét mà không xác nhận, có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào biểu tượng nút ba chấm trong hộp nhận xét. Trong menu thả xuống, hãy chọn “Delete” để xóa nhận xét.

Chọn “Delete” để xóa nhận xét

Để xóa bản chỉnh sửa được đề xuất, hãy nhấp vào biểu tượng “X” (xóa) trong hộp đề xuất. Thao tác này sẽ từ chối chỉnh sửa và ẩn vĩnh viễn khỏi chế độ xem.

Nhấp vào biểu tượng “X”

Nếu bạn muốn từ chối (và xóa) tất cả các chỉnh sửa được đề xuất khỏi tài liệu cùng một lúc, chỉ cần nhấp vào Tools (Công cụ) > Review Suggested Edits (Xem lại các Chỉnh sửa được Đề xuất).

Review Suggested Edits

Trong phần “Suggested Edits” (Chỉnh sửa được đề xuất) xuất hiện ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào nút “Reject All” (Từ chối tất cả).

Reject All

Điều này sẽ từ chối tất cả các đề xuất chỉnh sửa được thực hiện trong tài liệu, cũng như xóa chúng khỏi trang của bạn.

Thứ Ba, 30/08/2022 00:22
31 👨 252
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Docs