Cẩn thận với những email giả mạo Google

Hãng bảo mật SurfControl vừa cảnh báo người dùng về một hiểm hoạ bảo mật náu mình dưới các email giả mạo Google để phát tán phần mềm độc hại.

Những bức thư điện tử này giả mạo được gửi đi từ "Team Google" thông báo việc phát hành dịch vụ Google Pharmacy.

Khi người sử dụng nhắp chuột vào đường liên kết trong email, nó sẽ đưa họ đến một trang web kinh doanh dược phẩm trực tuyến. Nhưng trên thực tế trang web đó lại chứa hai phần mềm độc hại sẵn sàng "nhảy dù" xuống hệ thống của người dùng.

SurfControl cho biết email sử dụng một công cụ chuyển hướng Google để che giấu trang web nguy hiểm.

Kỹ thuật mã hoá đường dẫn cũng được ứng dụng ở đây để giúp làm "vô hình" trang web độc hại cùng với một khung hiển thị banner quảng cáo Google Pharmacy.

Hoàng Dũng

Thứ Sáu, 09/06/2006 11:00
31 👨 100