Cách cài đặt Windows Subsystem for Linux 2 trên Windows 10

Trên phiên bản Windows 10 2004, Microsoft đang giới thiệu Windows Subsystem for Linux phiên bản 2 (WSL 2), đây là phiên bản mới của kiến ​​trúc cho phép chạy Linux trên Windows 10 nguyên bản (sử dụng máy ảo nhẹ) và cuối cùng thay thế WSL 1.

Trong phiên bản mới, tính năng này chạy Linux kernel thực sự sẽ cải thiện hiệu năng và khả năng tương thích ứng dụng so với phiên bản trước, trong khi vẫn duy trì trải nghiệm giống như phiên bản đầu tiên.

Mặc dù phiên bản thứ hai của Windows Subsystem for Linux dự kiến ​​sẽ được phát hành cùng với phiên bản Windows 10 2004, bản cập nhật tháng 4 năm 2020, nhưng nếu là người tham gia Windows Insider Program, bạn có thể kích hoạt trải nghiệm trong bản xem trước mới nhất của Windows 10.

Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn các bước để cài đặt Windows Subsystem for Linux trên phiên bản Windows 10 2004.

Cách cài đặt WSL2 trên Windows 10 phiên bản 2004

Windows Subsystem for Linux 2 được tích hợp vào Windows 10, nhưng bạn cần làm theo một vài bước để bắt đầu sử dụng nó, bao gồm bật WSL1, Virtual Machine Platform, chuyển đổi các bản phát hành hiện có và đặt WSL2 làm tùy chọn mặc định mới cho các bản cài đặt Linux trong tương lai.

Kích hoạt Windows Subsystem for Linux 1

Nếu chưa sử dụng Linux trên Windows 10, bạn phải kích hoạt Windows Subsystem for Linux phiên bản 1 với các bước sau:

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm Turn Windows features on or off và nhấp vào kết quả trên cùng để mở trải nghiệm.

3. Tích vào tùy chọn Windows Subsystem for Linux.

Tích vào tùy chọn Windows Subsystem for Linux
Tích vào tùy chọn Windows Subsystem for Linux

4. Nhấp vào nút OK.

5. Nhấp vào nút Restart.

Khi hoàn thành các bước, bạn cần kích hoạt tính năng Virtual Machine Platform. Theo Microsoft, đây là một bước tùy chọn, nhưng nếu không bật tính năng ảo hóa, bạn không thể sử dụng kiến ​​trúc mới.

Kích hoạt Virtual Machine Platform

Để bật Virtual Machine Platform trên Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

Lưu ý quan trọng: Bo mạch chủ và bộ xử lý phải hỗ trợ ảo hóa, đồng thời tùy chọn phải được bật trên BIOS/UEFI.

1. Mở Start.

2. Tìm kiếm PowerShell, bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator.

3. Nhập lệnh sau để bật tính năng Virtual Machine Platform và nhấn Enter:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName VirtualMachinePlatform
Bật tính năng Virtual Machine Platform
Bật tính năng Virtual Machine Platform

4. Khởi động lại máy tính.

Sau khi hoàn thành các bước, bạn có thể thiết lập Windows Subsystem for Linux phiên bản 2 cho kiến ​​trúc mặc định mới và chuyển đổi các bản phát hành hiện có.

Kích hoạt Windows Subsystem for Linux 2

Để bắt đầu sử dụng WSL 2 hoặc chuyển đổi các bản phân phối WSL 1 thành WSL 2, hãy làm theo các bước sau:

1. Tải xuống bản cập nhật kernel WSL 2 này (bắt buộc).

2. Bấm đúp vào file wsl_update_x64.msi và áp dụng bản cập nhật.

3. Mở Start.

4. Mở PowerShell với quyền admin.

5. Nhập lệnh sau để biến Windows Subsystem for Linux 2 thành kiến ​​trúc mặc định cho các bản phát hành mới mà bạn cài đặt và nhấn Enter:

wsl --set-default-version 2
Biến Windows Subsystem for Linux 2 thành kiến ​​trúc mặc định
Biến Windows Subsystem for Linux 2 thành kiến ​​trúc mặc định

6. Nhập lệnh sau để chuyển đổi bản phân phối từ WSL 1 sang WSL 2 và nhấn Enter:

wsl --set-version Ubuntu 2
Chuyển đổi bản phân phối từ WSL 1 sang WSL 2
Chuyển đổi bản phân phối từ WSL 1 sang WSL 2

7. Trong lệnh, đảm bảo thay đổi Ubuntu thành tên của bản phân phối mà bạn muốn chuyển đổi. Nếu không biết tên, bạn có thể sử dụng lệnh wsl -l -v.

Khi hoàn thành các bước, thiết bị của bạn sẽ bắt đầu sử dụng phiên bản mới của Windows Subsystem for Linux làm kiến ​​trúc mặc định.

Xác minh nền tảng bản phân phối

Để xác nhận rằng các bản phân phối của bạn đang sử dụng Windows Subsystem for Linux 2, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start.

2. Mở PowerShell với quyền admin.

3. Nhập lệnh sau để xác minh phiên bản của bản phân phối và nhấn Enter:

wsl --list --verbose

4. Xác nhận phiên bản của bản phân phối đã được đặt thành 2 chưa.

Xác minh nền tảng bản phân phối
Xác minh nền tảng bản phân phối

Sau khi hoàn thành các bước, bạn sẽ biết liệu tiến trình đã được thực hiện thành công chưa hay có cần khắc phục bất kỳ bước nào không.

Thứ Tư, 01/04/2020 09:44
53 👨 8.704
0 Bình luận
Sắp xếp theo