Cách thêm "Open command window here as administrator" vào menu chuột phải trên Windows 10

Dấu nhắc lệnh là một điểm nhập để gõ các lệnh máy tính trong cửa sổ Command Prompt. Bằng cách gõ lệnh tại dấu nhắc lệnh, bạn có thể thực hiện các tác vụ trên máy tính mà không cần sử dụng giao diện đồ hoạ của Windows. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc bỏ Open command window here as administrator trong menu chuột phải cho tất cả người dùng trên Windows 10.

Menu chuột phải này sẽ mở cửa sổ elevated command prompt (cho phép thực thi lệnh cmd với quyền admin) trong thư mục bạn đã nhấp chuột phải.

Lưu ý: Người dùng phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để thêm, xóa và sử dụng menu ngữ cảnh "Open command window here as administrator".

Menu ngữ cảnh "Open command window here as administrator" có sẵn khi nhấp chuột phải hoặc shift + nhấp chuột phải vào thư mục hoặc ổ đĩa, và khi bạn nhấp chuột phải hoặc shift + nhấp chuột phải vào:

Cách thêm "Open command window here as administrator" vào menu chuột phải trên Windows 10

Bước 1: Thực hiện theo Bước 2 (thêm click chuột phải), Bước 3 (thêm Shift + click chuột phải) hoặc Bước 4 (xóa) bên dưới tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn.

Bước 2: Click chuột phải để mở menu ngữ cảnh "Open command window here as administrator". Tải tệp dưới đây và chuyển đến Bước 5.

Add_Open_command_window_here_as_administrator.reg

Bước 3: Shift + Click chuột phải để mở menu ngữ cảnh "Open command window here as administrator". Tải tệp dưới đây và chuyển đến Bước 5.

Add_Shift + Open_command_window_here_as_administrator.reg

Bước 4: Bỏ menu ngữ cảnh "Open command window here as administrator". Lưu ý: Đây là cài đặt mặc định.

Tải tệp Remove_Open_command_window_here_as_Administrator.reg và chuyển đến Bước 5

Bước 5: Lưu tệp .reg vào desktop.

Bước 6: Nháy đúp vào tập tin .reg đã tải về để hợp nhất.

Bước 7: Nếu được nhắc, nhấp vào Run, Yes (UAC) và OK để chấp nhận hợp nhất.

Bước 8. Bây giờ bạn có thể xóa tệp tin .reg đã tải xuống nếu muốn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Sáu, 10/04/2020 16:29
3,911 👨 6.409
0 Bình luận
Sắp xếp theo