Cách thêm bạn bè tin cậy vào Facebook trên iPhone, Android

Nếu bạn lo ngại về vấn đề bảo mật tài khoản Facebook, bạn có thể thêm bạn bè vào danh sách Trusted Contacts (địa chỉ liên hệ tin cậy) để yêu cầu bạn bè giúp đỡ khi bị khóa tài khoản hoặc lấy lại mật khẩu đăng nhập Facebook.

Để ngăn chặn các mục đích bất chính với tài khoản xã hội, ngoài việc thiết lập xác thực hai yếu tố, bạn có thể sử dụng Trusted Contacts để nhận trợ giúp từ bạn bè khi có sự cố.

Khi bạn không thể truy cập vào tài khoản của mình, bạn có thể yêu cầu Facebook gửi mã bảo mật cho bạn bè. Sau đó, lấy mã từ người liên hệ đáng tin cậy để đăng nhập vào tài khoản. Bạn được phép chọn tối đa 5 địa chỉ liên hệ tin cậy và tối thiểu là ba người.

Cách thêm địa chỉ liên hệ đáng tin cậy vào Facebook trên iPhone

Bước 1. Mở ứng dụng Facebook.

Bước 2. Nhấn vào menu ở góc dưới cùng bên phải. 

Mở menu của Facebook

Bước 3. Tiếp theo, nhấn Settings/Cài đặt.

Vào Cài đặt Facebook

Bước 4. Chọn Account Settings/Cài đặt tài khoản.

Cài đặt tài khoản Facebook

Bước 5. Chọn Security & login/Bảo mật và đăng nhập.

Chọn Security & login

Bước 6. Chạm vào tùy chọn Choose 3 to 5 friends to contact if you are locked out/Chọn 3 đến 5 người bạn để liên hệ nếu bạn bị khóa tài khoản

Chọn Choose 3 to 5 friends...

Bước 7. Tiếp theo, nhấn Choose Trusted Friends/Chọn liên hệ tin cậy.

Nhấn vào Chọn liên hệ tin cậy

Sau đó, chọn những người bạn muốn thêm vào Trusted Contacts. Sử dụng nút tìm kiếm nếu bạn không thấy tên người đó trong danh sách.

Chọn bạn bè muốn thêm vào danh sách tin cậy

Cuối cùng, nhấn Done để xác nhận.

Cách thêm địa chỉ liên hệ đáng tin cậy vào Facebook trên Android

  • Mở ứng dụng Facebook.
  • Nhấn vào menu ở góc trên cùng bên phải.

Mở menu Facebook trên Android

  • Nhấn Account Settings/Cài đặt tài khoản bên dưới Help & Settings/Trợ giúp và cài đặt.

Vào Cài đặt tài khoản Facebook trên Android

  • Chọn Security & login/Bảo mật và đăng nhập.

  • Chạm vào tùy chọn Choose 3 to 5 friends to contact if you are locked out/Chọn 3 đến 5 người bạn để liên hệ nếu bạn bị khóa tài khoản -> Choose Trusted Friends/Chọn liên hệ tin cậy

Nhấp vào Choose 3 to 5 friends...

  • Tiếp theo, chọn người bạn muốn thêm danh sách và nhấn Done để xác nhận.

Vậy là bạn đã hoàn tất việc thêm bạn bè tin cậy vào tài khoản Facebook để có thể đăng nhập khi quên mật khẩu Facebook hoặc lấy lại nick Facebook khi bị hack.

Xem thêm:

Thứ Hai, 11/06/2018 09:31
31 👨 312