Cách thay đổi chữ ký email trong BlackBerry 10

Các bước chi tiết giúp người dùng BlackBerry 10 thay đổi chữ ký email hoặc tắt hoàn toàn tính năng chữ ký tự động.

Cách thay đổi chữ ký email trong BlackBerry 10

Chữ ký email mặc định trên các thiết bị di động thường là thông điệp quảng cáo miễn phí cho nhà sản xuất thiết bị hoặc nhà mạng.

Chữ ký mặc định trên điện thoại BlackBerry 10 là "Sent from my BlackBerry 10 smartphone". Để thay đổi chữ ký trong BlackBerry 10, người dùng cần chỉnh sửa thiết lập trong BlackBerry Hub. Dưới đây là các bước thực hiện:

Vào xem BlackBerry Hub, nhấn vào biểu tượng menu, sau đó nhấn “Settings”.

Cách thay đổi chữ ký email trong BlackBerry 10

Chọn “Email Accounts”.

Cách thay đổi chữ ký email trong BlackBerry 10

Nhấn vào tài khoản email mà bạn muốn thay đổi chữ ký.

Cách thay đổi chữ ký email trong BlackBerry 10

Xóa chữ ký mặc định và thay thế bằng chữ ký cá nhân, hoặc tắt hoàn toàn tính năng chữ ký tự động. Bạn có thể quay trở lại chọn một tài khoản email khác để thay đổi chữ ký cho tài khoản email đó.

Thứ Năm, 11/04/2013 14:00
31 👨 395
0 Bình luận
Sắp xếp theo