Cách sao lưu và phục hồi các thiết lập trên Firefox

Việc sao lưu các thiết lập trên Firefox như password, bookmarks, danh sách địa chỉ đã truy cập, email… sẽ giúp bạn đảm bảo an toàn cho các dữ liệu của mình. Cách này cũng giúp bạn mang dữ liệu sử dụng trên Firefox của máy tính khác.

Có một cách đơn giản để thực hiện công việc này, đó là sử dụng phần mềm chuyên dụng MozBackup của tác giả Jasnapaka. Bạn tải phần mềm MozBackup tại đây.

Đầu tiên bạn tắt tất cả các thẻ đang hoạt động trên trình duyệt “cáo lửa” và đóng cửa sổ trình duyệt này lại.

Sau khi chương trình Mozbackup được khởi động bạn nhấn Next để vào hộp thoại sao lưu và khôi phục. Vì là lần đầu tiên sao lưu nên bạn hãy chọn mục Backup a profile. Sau đó, chọn phiên bản Firefox tương ứng để khôi phục.

Cách sao lưu và phục hồi các thiết lập trên Firefox

Bạn đánh dấu chọn những thành phần thiết lập mà mình muốn sao lưu bao gồm Bookmarks, History, Extensions, Saved passwords, Cookies, Savedform details, Downloaded file list và Certificates.

Sau đó chọn Browse để xem đường dẫn lưu tập tin khôi phục. Nhấn Next để qua bước tiếp theo. Tại đây chương trình sẽ yêu cầu bạn thiết lập Password để bảo mật. Bạn có thể chọn Yes, sau đó chọn password tương ứng để làm key bảo vệ cho tập tin. Chọn No để không sử dụng dịch vụ này. Sau đó bấm Finish để chương trình bắt đầu sao lưu các thiết lập của bạn.

Cách sao lưu và phục hồi các thiết lập trên Firefox

Sau khi quá trình sao lưu hoàn tất, bạn sẽ có một file dữ liệu chứa các thiết lập của Firefox có đuôi dạng .pcv.

Thứ Tư, 31/10/2012 16:44
31 👨 1.467
0 Bình luận
Sắp xếp theo