Bộ câu hỏi trắc nghiệm về mạng Internet - Phần 3

Qua bài trắc nghiệm dưới đây, Quản trị mạng hy vọng sẽ giúp bạn bổ sung những kiến thức căn bản về mạng Internet để hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong URL http://www.yahoo.com đâu là phần tên tài nguyên?
  •  http
  • ://
  • www.yahoo.com
  • www
 • Câu 2. Cho URL http://www.google.com.vn hãy chỉ ra đâu là phần định dạng giao thức
   1. http
  • ://
  • www
  • google.com.vn
 • Câu 3. Để có được trang Web trên Internet cho người khác truy cập vào thì cần phải có:
  • Một tên miền truy cập (hay domain) hoặc IP máy chủ
  • Một máy chủ là nơi để chứa nội dung trang Web, hay còn gọi là hosting
  • Kết nối tên miền đến máy chủ hosting chứa trang Web
  • Cả 3 điều kiện trên
 • Câu 4. Cấu trúc 1 địa chỉ email là:
  • <Tên_người_dùng>@<Tên_miền>
   1. <Tên miền>@<Tên_người_dùng>
   1. <Tên_người_dùng>.<Tên_miền>
   1. <Tên_miền>.<Tên_ngườI_dùng>
 • Câu 5. "Online" có nghĩa là:
  • Đang tải
  • Không tải 
  • Trực tuyến 
  • Không trực tuyến 
 • Câu 6. Trang Web đang được tải, nhấn chuột vào nút lệnh Stop trên thanh địa chỉ của trình duyệt sẽ có tác dụng gì?
  • Làm mới trang Web đó
  • Ngừng tải trang Web đó
  • Đóng tab trang Web đó
  • Không có tác dụng gì
 • Câu 7. Thao tác nào sau đây cho kết quả tìm kiếm hình ảnh lá cờ Việt Nam có kích thước 2MB trở lên?
  • Mở trình duyệt tìm kiếm Google.com với nội dung "Cờ Việt Nam", sau đó chọn tìm kiếm theo hình ảnh, chọn cài đặt, chọn tìm kiếm nâng cao, tại mục kích thước hình ảnh chọn lớn hơn 2MB, chọn tìm kiếm nâng cao.
  • Mở trình duyệt tìm kiếm Google.com với nội dung "Cờ Việt Nam", chọn cài đặt, chọn tìm kiếm nâng cao, tại mục kích thước hình ảnh chọn lớn hơn 2MB, chọn tìm kiếm nâng cao.
  • Mở trình duyệt tìm kiếm Google.com với nội dung "Cờ Việt Nam lớn hơn 2MB", sau đó Enter 
 • Câu 8. Bạn sẽ làm gì nếu muốn tìm kiếm trả về các kết quả chứa nội dung tìm kiếm chính xác?
  • Đặt nội dung tìm kiếm trong nháy đơn
  • Đặt nội dung tìm kiếm trong ngoặc tròn 
  • Đặt nội dung tìm kiếm trong ngoặc vuông 
  • Đặt nội dung tìm kiếm trong dấu nháy kép 
 • Câu 9. Trong hòm thư điện tử, biểu tượng hình kẹp giấy (ghim) có nghĩa là gì?
  • Thư có virus đính kèm 
  • Thư có thông tin quan trọng 
  • Bắt buộc phải trả lời ngay lập tức 
  • Có tệp đính kèm 
 • Câu 10. Khi bạn xóa cookie trong trình duyệt, máy tính sẽ thực hiện điều gì?
  • Ngăn chặn các chương trình độc hại
  • Xóa đi bộ nhớ đệm 
  • Xóa các tệp văn bản 
  • Xóa tất cả dữ liệu có trong máy 
Tệ quá!
Bạn khá đấy 
Tuyệt vời!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 05/10/2018 14:10
44 👨 2.621
0 Bình luận
Sắp xếp theo