Bộ câu hỏi trắc nghiệm về mạng Internet - Phần 2

Trong phần tiếp theo của bài viết Quản trị mạng sẽ đem đến cho bạn đọc những câu hỏi thú vị xoay quanh chủ đề Internet để các bạn có thể tìm hiểu. Với mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án để bạn lựa chọn. Hãy dành chút thời gian để kiểm tra kiến thức của mình nhé.

Câu 1. Cách thức để mở 1 trang web sử dụng Internet Explorer:

A. Nhập url của trang web vào ô Address rồi nhấn Enter.
B. Chọn File/ Open rồi nhập url của trang web rồi nhấn Enter.
C. Cả 2 câu trên đều đúng.
D. Cả 3 câu trên dều sai.

Câu 2. Hyperlink là gì?

A. Là một thành phần trong một trang Web liên kết đến vị trí khác trên cùng trang Web đó hoặc liên kết đến một trang Web khác.
B. Là nội dung được thể hiện trên Web Browser (văn bản, âm thanh, hình ảnh)
C. Là địa chỉ của 1 trang Web.
D.Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 3. Chọn phát biểu đúng về địa chỉ IP

A. Địa chỉ IP dùng để xác định đối tượng nhận và gửi thông tin trên Internet.
B. Địa chỉ IP bao gồm 32 bit được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm cách nhau bằng dấu chấm (.).
C. Câu a và b đều đúng.
D. Câu a và b đều sai.

Câu 4. Chọn phát biểu đúng về Email

A. Là phương thức truyền tập tin từ máy này đến máy khác trên mạng.
B. Là dịch vụ cho phép ta truy cập đến hệ thống máy tính khác trên mạng.
C. Là dịch vụ cho phép ta gửi và nhận thư điện tử.
D. Là hình thức hội thoại trực tiếp trên Internet.

Câu 5. Chọn phát biểu đúng về tên miền.

A. Tên miền là tên gọi nhớ về một địa chỉ IP.
B. Tên miền là tên giao dịch của 1 công ty hay tổ chức sử dụng trên Internet .
C. Công việc chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP do máy chủ DNS đảm trách.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 6. HTTP là gì?

A. Là giao thức truyền siêu văn bản.
B. Là ngôn ngữ để soạn thảo nội dung các trang Web.
C. Là tên của trang web.
D. Là địa chỉ của trang Web.

Câu 7. Có thể mở các file .html bằng:

A. Trình duyệt web (Browser) Internet Explorer.
B. Trình duyệt web (Browser) Mozila.
C. Các trình duyệt mail như Outlook Express, Microsoft Outlook, …
D. Câu a và b đều đúng.

Câu 8. Để truy cập vào một trang Web chúng ta cần phải biết:

A. Hệ điều hành đang sử dụng.
B. Tên miền của trang Web.
C. Trang Web đó của nước nào.
D. Tất cả đều sai.

Câu 9. TCP/IP được viết tắt từ:

A. Transmission Control Protocol/ Internet Protocol.
B. Transmission Control Panel/ Internet Protocol.
C. Transaction Control Prototype/ Internet Prototype.
D. Transmission Control Protocol/ Internet Prototype.

Câu 10. Địa chỉ IP nào sau đây không hợp lệ

A. 192.168.1.1
B. 192.168.100.1
C. 192.168.10.123
D. 192.168.10.369

Đáp án:

1. C

2. A

3. C

4. C

5. D

6. A

7. D

8. B

9. A

10. D

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 15:08
51 👨 20.730
0 Bình luận
Sắp xếp theo