Cách biến Raspberry Pi thành loa Bluetooth

Bằng cách kết nối Raspberry Pi với một bộ loa, bạn có thể mở rộng đáng kể chức năng của chúng. Dự án này cho phép bạn hiện đại hóa bất kỳ loa cũ hoặc hệ thống Hi-fi nào bằng cách mang lại khả năng truyền âm thanh trực tiếp đến chúng.

Bên cạnh việc bổ sung hỗ trợ Bluetooth audio cho Raspberry Pi, bạn cũng sẽ thêm hỗ trợ cho Apple AirPlay, Spotify Connect và âm thanh multi-room (đa không gian) được đồng bộ. Để thêm tất cả các chức năng bổ sung này vào Raspberry Pi, bài viết sẽ sử dụng một image Balena được gọi là balenaSound.

Thông thường, để âm thanh Bluetooth, AirPlay, Spotify và âm thanh được đồng bộ hoạt động trên Raspberry Pi có thể rất khó. Image này do Balena cung cấp đơn giản hóa đáng kể quá trình thiết lập và sẽ giảm khả năng gặp lỗi.

Danh sách thiết bị cần chuẩn bị

Dưới đây là danh sách các thiết bị mà bạn sẽ cần để thiết lập loa Bluetooth hỗ trợ Raspberry Pi của mình.

  • Raspberry Pi
  • Thẻ micro SD
  • Nguồn
  • Bluetooth adapter (Chỉ khi không sử dụng Pi 3, 4 hoặc Zero W)
  • Dây Ethernet hoặc WiFi dongle (Pi 3 và 4 tích hợp sẵn WiFi)
  • Vỏ Raspberry Pi (Không bắt buộc)

Đối với hướng dẫn loa Bluetooth Raspberry Pi này, bài viết đã sử dụng Raspberry Pi 4 chạy phiên bản balenaOS mới nhất.

Tải image balenaSound cho Bluetooth audio

Trong phần này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn quá trình thiết lập hệ điều hành balenaSound trên Raspberry Pi. Phần mềm này sẽ cho phép bạn truyền âm thanh đến loa bằng Bluetooth của Raspberry Pi.

Để tiếp tục, bạn cần đăng ký một tài khoản Balena miễn phí.

1. Bước đầu tiên là tạo một ứng dụng trong giao diện web Balena.

Để làm cho quá trình này nhanh hơn, bạn cần nhấp vào liên kết triển khai với Balena này. Liên kết này chuyển kho lưu trữ GitHub balenaSound đến hộp thoại triển khai.

2. Trên màn hình này, sử dụng tùy chọn “Default Device Type” để chọn Raspberry Pi mà bạn muốn đặt làm thiết bị mặc định. Khi bạn đã chọn thiết bị mặc định, hãy nhấp vào nút “Create and deploy” để tiếp tục.

Nhấp vào nút “Create and deploy” để tiếp tục
Nhấp vào nút “Create and deploy” để tiếp tục

3. Bạn sẽ được đưa đến một trang liệt kê tất cả các thiết bị mà bạn đã triển khai với balenaSound. Vì phần mềm loa Bluetooth chưa được đưa vào Raspberry Pi, nên bạn sẽ cần nhấp vào nút “Add device”.

Nhấp vào nút “Add device” để thêm loa Bluetooth
Nhấp vào nút “Add device” để thêm loa Bluetooth

4. Cửa sổ pop-up này sẽ cho phép tạo image balenaOS cho thiết bị đã chọn.

Nhiệm vụ đầu tiên là chọn loại thiết bị. Nếu cài đặt mặc định không chính xác, hãy nhấp vào hộp và chọn thiết bị. Tiếp theo, bạn cần quyết định phiên bản image balenaOS bạn muốn sử dụng. Đối với mục đích trong bài này, hãy chọn tùy chọn Production.

Bạn có thể sử dụng image Development để giúp khắc phục bất kỳ sự cố nào bạn có thể gặp phải. Nếu bạn muốn sử dụng WiFi, hãy nhấp vào nút chuyển đổi bên dưới tiêu đề “Network Connection”.

Nếu đã bật WiFi, bạn phải chỉ định SSID và Passphrase (cụm mật khẩu) cho kết nối.

Với tất cả các cài đặt đã được cấu hình, hãy nhấp vào tùy chọn “Download balenaOS”.

Ghi image balenaSound vào Raspberry Pi

Trong phần này, bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách ghi image bạn đã tải xuống ở phần trước vào Raspberry Pi.

Để ghi image balenaSound vào thẻ SD của Raspberry Pi, bài viết sẽ sử dụng Etcher. Đây là một công cụ hữu ích cũng được phát triển bởi Balena.

1. Trong phần mềm Etcher, nhấp vào nút Select Image.

Nút này sẽ hiển thị hộp thoại file cho phép bạn chọn image bạn muốn ghi vào thẻ SD. Trong trường hợp này, đây là image balenaSound.

2. Khi đã chọn được một image, bây giờ, bạn sẽ phải chọn thiết bị bạn muốn ghi image vào.

Nếu bạn chỉ có một thiết bị tương thích, thiết bị đó sẽ được chọn tự động bởi phần mềm Etcher.

3. Với mọi thứ đã được thiết lập, bạn có thể nhấp vào nút Flash để ghi image vào thẻ SD.

Trước khi bạn nhấp vào nút này, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng ổ, vì quá trình này sẽ xóa sạch ổ. Sau khi image được ghi vào thẻ SD xong, bây giờ, bạn có thể cắm nó vào Raspberry Pi và bật lên.

Kiểm tra loa Bluetooth Raspberry Pi trên Balena

Bây giờ, bạn đã thiết lập và chạy balenaOS trên Raspberry Pi, nó sẽ bắt đầu tải xuống và chuẩn bị service Bluetooth audio.

Trong phần này, bài viết sẽ nhanh chóng chỉ cho bạn cách bạn có thể sử dụng giao diện Balena để kiểm tra trạng thái của Raspberry Pi.

1. Bắt đầu bằng cách truy cập trang bảng điều khiển Balena.

Trên trang này, nhấp vào ứng dụng balena-sound.

Nhấp vào ứng dụng balena-sound
Nhấp vào ứng dụng balena-sound

2. Trang này sẽ liệt kê tất cả các thiết bị mà bạn đang chạy với ứng dụng BalenaSound.

Sử dụng danh sách này, bạn có thể nhanh chóng xem trạng thái của các thiết bị. Như bạn có thể thấy từ image bên dưới, Raspberry Pi hiện đang cập nhật.

Bạn sẽ thấy Raspberry Pi đã thiết lập ở bước trước được liệt kê tại đây, nhấp vào danh sách để hiển thị thêm thông tin.

Bạn sẽ thấy Raspberry Pi đã thiết lập ở bước trước
Bạn sẽ thấy Raspberry Pi đã thiết lập ở bước trước

3. Trên trang này, bạn có thể xem các chi tiết khác nhau của image BalenaSound đang chạy trên Raspberry Pi.

Trong phần Services, bạn có thể thấy rằng service Bluetooth audio đang hoạt động trên Pi, cũng như các service bổ sung như Spotify và Airplay.

Sử dụng giao diện này, bạn có thể dừng, khởi động lại và khởi động bất kỳ service nào trong số này một cách tương đối dễ dàng.

Bạn có thể xem các chi tiết khác nhau của image BalenaSound đang chạy trên Raspberry Pi
Bạn có thể xem các chi tiết khác nhau của image BalenaSound đang chạy trên Raspberry Pi

Kết nối với loa Bluetooth Raspberry Pi

Nhờ image balenaSound, bạn có 3 cách để phát nhạc qua loa được kết nối. Ba phương pháp phát âm thanh này là Bluetooth, AirPlay và Spotify Connect.

Truyền âm thanh qua Bluetooth

Kết nối với loa Raspberry Pi qua Bluetooth là một quá trình đơn giản. BalenaSound giúp ích cho quá trình này bằng cách liên tục tự phát qua Bluetooth. Mọi thiết bị hỗ trợ Bluetooth đều có thể kết nối với Raspberry Pi và phát nhạc qua loa được kết nối.

1. Để tìm loa Bluetooth Raspberry Pi, hãy thực hiện quét từ thiết bị có hỗ trợ Bluetooth.

Đối với ví dụ này, bài viết sẽ cho bạn thấy thiết bị sẽ xuất hiện như thế nào trên iPhone.

Bạn sẽ thấy thiết bị xuất hiện với tên “balenaSound”
Bạn sẽ thấy thiết bị xuất hiện với tên “balenaSound”

Bạn sẽ thấy thiết bị xuất hiện với tên “balenaSound” theo sau là một ID duy nhất.

2. Vì Raspberry Pi xuất hiện như một loa Bluetooth, giờ đây, bạn có thể gửi bất kỳ đầu ra âm thanh nào qua kết nối để phát qua loa.

Phát nhạc qua AirPlay

BalenaSound cũng đi kèm với hỗ trợ tích hợp cho Apple AirPlay.

AirPlay là một giao thức để gửi những thứ như nhạc qua mạng tới một thiết bị khác. Giao thức này phổ biến giữa các thiết bị Mac và iPhone.

Xác định Raspberry Pi của mình bằng cách tìm “balenaSound AirPlay”
Xác định Raspberry Pi của mình bằng cách tìm “balenaSound AirPlay”

Trong danh sách thiết bị AirPlay, bạn có thể xác định Raspberry Pi của mình bằng cách tìm “balenaSound AirPlay”, theo sau là một số ID duy nhất.

Kết nối bằng Spotify Connect

Thay vì sử dụng Bluetooth để kết nối với loa Raspberry Pi, bạn cũng có thể sử dụng Spotify.

Phần mềm balenaSound có tích hợp ứng dụng khách Spotify Connect, có nghĩa là bạn sẽ có thể tìm thấy nó được liệt kê là thiết bị đầu ra âm thanh khả thi.

Bạn có thể tìm thấy loa Raspberry Pi bằng cách tìm kiếm “balenaSound”
Bạn có thể tìm thấy loa Raspberry Pi bằng cách tìm kiếm “balenaSound”

Giống như với Bluetooth, bạn có thể tìm thấy loa Raspberry Pi bằng cách tìm kiếm “balenaSound” theo sau là một ID duy nhất.

Thiết lập âm thanh multi-room

Phần mềm balenaSound mà chúng tôi đang sử dụng cho hướng dẫn này có hỗ trợ tích hợp cho âm thanh multi-room. Điều này có nghĩa là bạn có thể phát âm thanh đến một Raspberry Pi và âm thanh đó sẽ được đồng bộ với tất cả các Pi khác trên cùng một mạng.

Phần mềm chạy trên Raspberry Pi sẽ tự động tìm kiếm và kết nối với bất kỳ Raspberry Pi nào khác đang chạy hệ điều hành balenaSound. Để thực hiện điều này, mỗi Raspberry Pi cần phải là một thiết bị trong cùng một ứng dụng trong Balena.

Ngoài ra, tính năng này hoạt động với Bluetooth, Spotify và Airplay.

Hy vọng rằng tại thời điểm này, bạn đã thiết lập thành công loa Bluetooth Raspberry Pi của mình.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 25/08/2020 16:10
51 👨 588
0 Bình luận
Sắp xếp theo