Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Quản Trị Mạng - Bạn tò mò muốn biết về chức năng hỗ trợ qua giọng nói – Siri của iPhone 4S? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số điểm cơ bản về tiện ích này.

>>> Một số điểm về Siri - “trợ lý” mới của iPhone

Về bản chất kỹ thuật, Siri hoàn toàn có thể nghe và hiểu được toàn bộ những gì mà người sử dụng nói, chỉ cần họ phát âm chuẩn và rõ ràng. Cụ thể như sau:

Với Address Book:

Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Hỏi thông tin về đối tác:

What's Michael's address?
What is Susan Park's phone number?
When is my wife's birthday?
Show Jennifer's home email address

Tìm kiếm đối tác:

Show Jason Russell
Find people named Park
Who is Michael Manning?

Các mối quan hệ:

My mom is Susan Park
Michael Manning is my brother
Call my brother at work

Với Calendars:

Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Thêm sự kiện:

Set up a meeting at 9
Set up a meeting with Michael at 9
Meet with Lisa at noon
Set up a meeting about hiring tomorrow at 9am
New appointment with Susan Park Friday at 3
Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom

Thay đổi sự kiện:

Move my 3pm meeting to 4:30
Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9am
Add Lisa to my meeting with Jason
Cancel the budget review meeting

Tham khảo về các sự kiện khác:

What does the rest of my day look like?
What's on my calendar for Friday?
When is my next appointment?
When am I meeting with Michael?
Where is my next meeting?

Với Alarms:

Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Đặt giờ:

Wake me up tomorrow at 7am
Set an alarm for 6:30am
Wake me up in 8 hours
Change my 6:30 alarm to 6:45
Turn off my 6:30 alarm
Delete my 7:30 alarm

Kiểm tra thời gian:

What time is it?
What time is it in Berlin?
What is today's date?
What's the date this Saturday?

Sử dụng Timer:

Set the timer for ten minutes
Show the timer
Pause the timer
Resume
Reset the timer
Stop it

Thao tác với email:

Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Gửi tin nhắn:

Email Lisa about the trip
Email Jennifer about the change in plans
New email to Susan Park
Mail Dad about the rent check
Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks
Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time

Kiểm tra tin nhắn:

Check email
Any new email from Michael today?
Show new mail about the lease
Show the email from Lisa yesterday

Trả lời tin nhắn:

Reply Dear Susan sorry about the late payment
Call him at work

Với phần Friends:

Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Kiểm tra:

Where's Jason?
Where is my sister?
Is my wife at home?
Where are all my friends?
Who is here?
Who is near me?


Với phần Maps:

Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Chỉ đường:

How do I get home?
Show 1 Infinite Loop Cupertino California
Directions to my dad's work

Tìm cửa hàng:

Find coffee near me
Where is Starbucks?
Find some burger joints in Baltimore
Find a gas station within walking distance
Good Mexican restaurants around here

Với phần Messages:

Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Gửi tin nhắn dạng text:

Tell Susan I'll be right there
Send a message to Jason Russell
Send a message to Lisa saying how about tomorrow
Tell Jennifer the show was great
Send a message to Susan on her mobile saying I'll be late
Send a message to 408 555 1212
Text Jason and Lisa where are you?

Đọc tin nhắn dạng text:

Read my new messages
Read it again

Trả lời tin nhắn:

Reply that's great news
Tell him I'll be there in 10 minutes
Call her

Trong phần Music:

Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Tùy chỉnh:

Play The Light of the Sun
Play Trouble
Play Taking Back Sunday shuffled
Play Alicia Keys
Play some blues
Play my party mix
Shuffle my roadtrip playlist
Play
Pause
Skip

Ghi chú:

Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Tạo và tìm các file ghi chú:

Note that I spent $12 on lunch
Note: check out that new Alicia Keys album
Find my restaurant note
Create a reading list note
Add Tom Sawyer to my reading list note

Với phần Phone:

Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Gọi điện thoại:

Call Jason
Call Jennifer Wright mobile
Call Susan on her work phone
Call 408 555 1212
Call home
FaceTime Lisa

Với phần Reminders:

Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Yêu cầu nhắc nhở về những sự việc khác nhau:

Remind me to call mom
Remind me to call my mom when I get home
Remember to take an umbrella
Remind me take my medicine at 6am tomorrow
Remind me to pick up flowers when I leave here
Remind me when I leave to call Jason
Remind me to finish the report by 6

Thị trường cổ phiếu:

Kiểm tra thông tin giá cả thị trường:
What's Apple's stock price?
What is Apple's PE ratio?
What did Yahoo close at today?
How is the Nikkei doing?
How are the markets doing?
What is the Dow at?

Thông tin thời tiết:

Tham khảo thông tin dự báo thời tiết:
What's the weather for today?
What's the weather for tomorrow?
Will it rain in Cupertino this week?
Check next week's forecast for Burlington
What's the forecast for this evening?
How's the weather in Tampa right now?
How hot will it be in Palm Springs this weekend?
What's the high for Anchorage on Thursday?
What's the temperature outside?
How windy is it out there?
When is sunrise in Paris?

Tìm kiếm trên Internet:

Bạn có thể nói những gì với Siri trong iPhone 4S?

Cập nhật thông tin cơ bản:

Search the web for Bora Bora
Search for vegetarian pasta recipes
Search the web for best cable plans
Google the war of 1812
Search Wikipedia for Abraham Lincoln
Search for news about the World Cup
Bing Alicia Keys

Sử dụng Wolfram Alpha:

How many calories in a bagel?
What is an 18% tip on $86.74 for four people?
Who's buried in Grant's tomb?
How long do dogs live?
What is the Gossamer Condor?
What's the square root of 128?
How many dollars is €45?
What was the Best Picture of 1983?
How many days until Christmas?
How far away is the Sun?
When is the next solar eclipse?
Show me the Orion constellation
What's the population of Jamaica?
How high is Mt. Everest?
How deep is the Atlantic ocean?
What's the price of gasoline in Chicago?

Trên đây là một số cú pháp, câu lệnh giao tiếp cơ bản giữa người sử dụng với Siri - “trợ lý” mới của Apple trong iPhone 4S. Hy vọng rằng Apple sẽ tiến hành cải tiến và tích hợp nhiều tính năng hơn nữa để Siri trở thành "trợ lý" đắc lực và không thể thiếu đối với người sử dụng trong tương lai!

Thứ Bảy, 08/10/2011 11:38
31 👨 358
0 Bình luận
Sắp xếp theo