Bạn biết gì về ngôn ngữ lập trình Smalltalk

Smalltalk là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đầu tiên, kiểu dữ liệu động, và có tính phản xạ được phát triển tại Trung tâm Xerox Palo Alto Research (PARC) vào đầu năm 1970. Bài trắc nghiệm dưới đây hãy cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu nhiều hơn về ngôn ngữ lập trình này nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Đâu là phiên bản Smalltalk nào được phát hành lần đầu tiên?
  • Smalltalk 60
  • Smalltalk 70
  • Smalltalk 80
  • Smalltalk 90
 • Câu 2. Khi nào phiên bản ổn định đầu tiên của Smalltalk được phát hành?
  • 1980
  • 1989
  • 1984
  • 1987
 • Câu 3. Smalltalk được tạo ở đâu?
  • CERN 
  • PARC
  • NASA
  • MAN
 • Câu 4. Smalltalk hỗ trợ loại thừa kế nào?
  • Unlimited
  • Single
  • Double
  • Triple
 • Câu 5. Smalltalk được thực thi bởi một máy ảo như ngôn ngữ lập trình nào?
  • PHP
  • Java
  • JavaScript
  • Python
 • Câu 6. Các mã Smalltalk được lưu trữ trong máy ảo có biểu mẫu như thế nào?
  • Byte-code
  • Kilo-code
  • Bit-code
  • Hex-code
 • Câu 7. Tệp nào chứa tất cả các mã Smalltalk?
  • Tập tin
  • Cody
  • Hình ảnh 
  • Điểm phát sóng 
 • Câu 8.Đâu là phiên bản Smalltalk được thêm vào metaclass?
  • Smalltalk 77
  • Smalltalk 78
  • Smalltalk 79
  • Smalltalk 80
 • Câu 9. Phiên bản Smalltalk nào được Squeak bắt nguồn từ?
  • Phiên bản 1
  • Phiên bản 2
  • Phiên bản 3
  • Phiên bản 4
 • Câu 10. Mô hình lập trình của Smalltalk là gì?
  • Thủ tục
  • Chức năng
  • Hướng đối tượng
  • Logic
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá lắm 
Kiến thức lập trình của bạn rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 16/11/2018 14:09
52 👨 115