Ba cách đơn giản giúp đồng bộ hóa Bookmarks

Quản Trị Mạng - Cũng giống như nhiều người, tôi dùng nhiều máy tính khác nhau. Một số ở nhà, một số ở cơ quan, và một số ở các nơi khác nữa. Những máy tính này có nhiều hơn một hệ điều hành được cài đặt, và những hệ điều hành đó có nhiều hơn một trình duyệt. Và vì vậy cũng có rất nhiều nơi để bạn lưu trữ bookmark của mình.

Làm cách nào để lưu trữ bookmark trên một trình duyệt này mà không phải lưu trữ lại những bookmark đó trên những trình duyệt khác, hoặc khi bạn cài hệ điều hành và quên sao lưu bookmark của mình. May mắn là, có nhiều cách để giải quyết vấn đề này, và hôm nay chúng ta sẽ khám phá một trong số những cách đó. Mỗi chương trình/toolbar/extension mà chúng ta thử hôm này có thể lưu trữ bookmark ra bên ngoài trình duyệt của bạn để chúng có thể được truy cập từ bất kì đâu.

1. Foxmarks/Xmarks

Kiểu: Thành phần mở rộng trên trình duyệt (Firefox, IE, Sarafi)
Lưu trữ: Bookmarks, passwords.

Xmarks là một thành phần mở rộng của trình duyệt, cho phép bạn đồng bộ hóa bookmark từ một vài đường dẫn để chúng có thể theo bạn ở bất kì đâu. Ban đầu nó chỉ là một thành phần mở rộng của Firefox, nhưng bây giờ đã được mở rộng ra cho cả Internet Explorer và Sarafi.

Những website có kiểu tìm kiếm nội dung nơi bạn có thể xem lượng reviews và ratings của nhiều trang web phụ thuộc vào người dùng của Xmark. Với Xmarks được cài đặt, bạn sẽ thấy một số biểu tượng mới bên cạnh kết quả tìm kiếm Google liên quan đến ratings và reviews cho một số website trong kết quả tìm kiếm của bạn.

Xmarks cũng có một tùy chọn để đồng bộ password đã lưu của bạn, để có thể giữ password đã lưu trong một trình duyệt này và chia sẻ nó đến những nơi khác nơi bạn có cài đặt Xmarks.

Để cài đặt Xmarks, vào trang này và chọn plugin thích hợp với trình duyệt của bạn.

2. Delicious

Kiểu: Thành phần mở rộng trên trình duyệt (Firefox, Internet Explorer 8, Sarafi, Chrome)
Lưu trữ: Bookmarks

Bất kì tựa đề nào trên bookmark rốt cuộc sẽ dẫn đến http://delicious.com/ (trước đây là trang del.icio.us). Trang này luôn là một nơi tuyệt vời để lưu trữ và chia sẻ bookmarks của bạn. Delicious cung cho phép đính thẻ vào bookmark của bạn với các từ khóa, để có thể tìm kiếm bookmark dựa vào các thẻ đó. Từ website đó bạn có thể tìm kiếm thẻ để xem các bookmark khác liên quan đến tựa đề đó.

Delicious cho Firefox | Delicious cho IE8 | Delicious cho Sarafi

Với Google Chrome, vào trang này và kéo trang mà bạn muốn đánh dấu vào thanh bookmark.

3. Mozilla Weave

Kiểu: Thành phần mở rộng trên trình duyệt (Firefox)
Lưu trữ: Bookmarks, browsing history, password và tab.

Cuối cùng, chúng ta sẽ nói đến Mozilla Weave. Đây là một kế hoạch nhiều tham vọng hơn để lưu trữ bookmark trực tuyến. Weave có ý định giúp bạn lưu trữ một tất cả mọi thứ của một trình duyệt từ máy tính này sang máy tính khác. Nó lưu trữ các thông tin trực tuyến để bạn có thể truy cập vào như history và tab của trình duyệt cùng với bookmark và password khi đi đến một trình Firefox khác. Lưu trữ những thứ như history trực tuyến sẽ làm nó trở nên dễ dàng hơn nhiều trong việc truy cập đến các trang mà bạn vừa truy cập hôm qua nhưng không thể nhớ được tên của nó.

Weave là một công cụ rất hữu ích và phiên bản nó yêu cầu là Firefox 3.5. Bạn có thể xem thông tin tải về và cài đặt tại đây.

Thứ Ba, 01/09/2009 09:14
11 👨 2.783
0 Bình luận
Sắp xếp theo