Apple khắc phục 26 lỗi bảo mật Mac OS X

Apple vừa phát hành một bản cập nhật bảo mật nhằm khắc phục 26 lỗi bảo mật trong hệ điều hành Mac OS X và các ứng dụng đi kèm theo.

Trong số những lỗi bảo mật được khắc phục lần này có tới 17 lỗi có thể bị khai thác để thực thi các đoạn mã từ xa.

Còn trong số những lỗi bảo mật, có 4 lỗi bảo mật có thể dẫn tới việc các thông tin nhạy cảm trên hệ thống của người dùng bị tiết lộ. Hai lỗi có thể làm treo các ứng dụng và ba lỗi có thể để khai thác để đoạt được quyền truy cập cấp cao hơn trên hệ thống bị mắc lỗi.

Apple không cho biết thông tin đánh giá mức độ nguy hiểm của các lỗi bảo mật nói trên. Nhưng thông thường các lỗi bảo mật có thể bị khai thác để thực thi đoạn mã nhị phân từ xa được xem là những lỗi bảo mật nguy hiểm nhất vì chúng có thể bị khai thác mà không cần bất kỳ sự tác động nào của người dùng.

Bản cập nhật lần này đã khắc phục các lỗi bảo mật thực thi đoạn mã từ xa trong cách hệ điều hành Mac OS X xử lý các tệp tin định dạng GÌ, RAW hoặc Radiance. Một kẻ tấn công ác ý có thể khai thác bằng cách đặt một bức ảnh có nhúng các đoạn mã khai thác trên một trang web hoặc gửi kèm theo một email nào đó.

Người dùng có thể tải về bản cập nhật bảo mật thông qua trang web của Apple http://www.apple.com/support/downloads/

Hoàng Dũng

Thứ Tư, 02/08/2006 09:54
31 👨 39
0 Bình luận
Sắp xếp theo