Cách áp dụng ảnh tài khoản mặc định cho tất cả user trong Windows 10

Khi thêm tài khoản vào Windows 10, ảnh tài khoản mặc định sẽ được sử dụng làm ảnh của tài khoản theo mặc định cho đến khi người dùng thay đổi ảnh tài khoản của họ hoặc khi ảnh tài khoản Microsoft của họ đồng bộ.

Nếu thích, bạn có thể chuẩn hóa ảnh tài khoản cho tất cả người dùng trên PC thành ảnh tài khoản mặc định và ngăn người dùng không thể thay đổi ảnh tài khoản của họ sau đó.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để áp dụng ảnh tài khoản mặc định cho tất cả người dùng.

Nếu bạn kích hoạt policy này để áp dụng ảnh tài khoản mặc định cho tất cả người dùng, nó sẽ xóa liên kết Change account settings khỏi biểu tượng người dùng trong menu Start như bên dưới. Bạn vẫn có thể truy cập các cài đặt này qua Settings > Accounts > Your info.

Liên kết Change account settings sẽ bị xóa
Liên kết Change account settings sẽ bị xóa

Cách 1: Áp dụng hình ảnh tài khoản mặc định cho tất cả user bằng Group Policy

Local Group Policy Editor chỉ khả dụng trong các phiên bản Windows 10 Pro, Enterprise và Education.

Tất cả các phiên bản có thể sử dụng tùy chọn 2 bên dưới.

1. Mở Local Group Policy Editor.

2. Trong bảng điều khiển bên trái của Local Group Policy Editor, điều hướng đến vị trí bên dưới.

Computer Configuration\Administrative Templates\Control Panel\User Accounts
Áp dụng hình ảnh tài khoản mặc định cho tất cả user bằng Group Policy
Áp dụng hình ảnh tài khoản mặc định cho tất cả user bằng Group Policy

3. Trong bảng điều khiển bên phải User Accounts thuộc Local Group Policy Editor, nhấp đúp vào policy Apply the default account picture to all users để chỉnh sửa.

4. Thực hiện bước 5 (để tắt) hoặc bước 6 (để bật) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

5. Để vô hiệu hóa tính năng áp dụng ảnh tài khoản mặc định cho tất cả user, chọn Not Configured hoặc Disabled, nhấn vào OK và chuyển đến bước 7 bên dưới.

6. Để bật tính năng áp dụng hình ảnh tài khoản mặc định cho tất cả user, chọn Enabled và nhấn vào OK.

Nếu bạn thích, hãy thay đổi ảnh tài khoản mặc định thành ảnh tùy chỉnh bạn muốn áp dụng cho tất cả người dùng.

7. Khi hoàn tất, hãy đóng Local Group Policy Editor.

Đóng Local Group Policy Editor
Đóng Local Group Policy Editor

8. Khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Cách 2: Áp dụng ảnh tài khoản mặc định cho tất cả người dùng bằng file REG

Các file .reg có thể tải xuống bên dưới sẽ thêm và sửa đổi giá trị DWORD trong registry key sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

1. Thực hiện bước 2 (để bật) hoặc bước 3 (để tắt) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

2. Để bật tính năng áp dụng hình ảnh tài khoản mặc định cho tất cả người dùng:

A) Nếu bạn thích, hãy thay đổi ảnh tài khoản mặc định thành ảnh tùy chỉnh bạn muốn áp dụng cho tất cả người dùng.

B) Tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

3. Để vô hiệu hóa tính năng áp dụng hình ảnh tài khoản mặc định cho tất cả người dùng, tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp chuột vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

6. Khi được nhắc, bấm vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

7. Nếu thích, bây giờ bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống.

8. Khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Thứ Tư, 22/01/2020 17:00
51 👨 948
0 Bình luận
Sắp xếp theo