Ấn tượng Google Nexus One qua 12 video

Google hướng dẫn cài đặt, sử dụng và giới thiệu các tính năng hấp dẫn của điện thoại Android mới nhất bằng một số clip ngắn gọn.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z7I_-pfQyoo[/youtube]
Tùy biến giao diện

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WScN1pThgoY[/youtube]
Cài đặt Nexus One

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7qy6aGFSLFo[/youtube]
Sử dụng Nexus One

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZYTItAcR11A[/youtube]
Xem YouTube

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NBTuOYPwtss[/youtube]
Hộp thư thoại Google Voice

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sMwoPS8ts7Y[/youtube]
Camera và 3D Gallery

Xem tiếp


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zK0xn93Yu24[/youtube]
Danh bạ - Contacts

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=laOlkD8LmZw[/youtube]
Nhập liệu bằng giọng nói

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lHlF08MQ2Zk[/youtube]
Android Market

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=igieg5yDBRE[/youtube]
Tìm kiếm

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VydPwaZymd0[/youtube]
Google Maps

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=v33XmgQlhK0[/youtube]
Gmail

Thứ Tư, 06/01/2010 16:24
31 👨 195
0 Bình luận
Sắp xếp theo