Yahoo có thể sẽ mua lại công ty phân tích Flurry

Yahoo đã bắt đầu có thêm một nhiệm vụ để tăng cường các sản phẩm di động của họ trong thời gian gần đây và thúc đẩy nhiều thứ hơn nữa, công ty đã công bố họ sẽ mua công ty phân tích di động Flurry sau khi đạt đến một thỏa thuận dứt khoát.

Yahoo có thể sẽ mua lại công ty phân tích Flurry

Flurry bắt đầu vào năm 2008 và ngày nay đã đạt hơn 170.000 sản phẩm phát triển trên 1,4 tỷ thiết bị hàng tháng, dịch vụ này được cung cấp cho khá nhiều nền tảng di động.

"Là một phần của Yahoo, Flurry sẽ tiếp tục phục vụ cộng đồng phát triển ứng dụng và sẽ luôn trở nên tốt hơn" ông Simon Khalaf, Chủ tịch và Giám đốc điều hành, Flurry cho biết. "Với Yahoo, chúng tôi sẽ được tiếp cận với nhiều nguồn lực để tăng tốc độ giao hàng của các sản phẩm tuyệt vời có thể giúp các nhà phát triển ứng dụng xây dựng các ứng dụng tốt hơn, tiếp cận người dùng ngay và có thể tạo cơ hội doanh thu mới. Trong sáu năm qua, chúng tôi đã thực hiện được rất nhiều nhưng với Yahoo chúng tôi đang ở một vị trí tốt hơn để đạt được mục tiêu chung của chúng tôi. "

Tại thời điểm này, không có chi tiết tài chính nào của thỏa thuận này đã được công bố nhưng thông cáo báo chí đã lưu ý rằng đội phát triển Flurry sẽ không ở vị trí hiện tại của họ cũng như tầm nhìn, nhiệm vụ trong thời gian tới. Các sản phẩm sẽ tiếp tục hoạt động và đổi mới với sự hỗ trợ và đầu tư của Yahoo.

Thứ Tư, 23/07/2014 14:09
31 👨 81
0 Bình luận
Sắp xếp theo