Xây dựng ứng dụng CNTT bằng các giải pháp nguồn mở

Ngày 1/12/2006, sở BCVT TP.HCM phối hợp với công ty Intel sẽ tổ chức hội thảo – tập huấn “Xây dựng ứng dụng CNTT bằng các giải pháp nguồn mở” tạo điều kiện cho các đơn vị và DN học hỏi, trao đổi về các giải pháp (GP) nguồn mở (NM) tiến tới sự phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh khi gia nhập WTO.

Theo sở BCVT, Việt Nam đang phải phấn đấu giảm xuống còn 70 – 75% trong thời gian trước mắt. Riêng tại TP.HCM, với số lượng 100.000 công chức và viên chức nhà nước (trong các cơ quan chính quyền các cấp, khu vực y tế, giáo dục, ...), nếu tính trung bình mỗi người sử dụng máy tính phải chi trung bình 50 USD bản quyền phần mềm (PM) thì ngân sách cần có sẽ lên đến 5 triệu USD, bằng với mức đầu tư từ ngân sách cho CNTT TP.HCM một năm.

Trong tháng 10/2006, sở BCVT TP. HCM đã hợp tác với công ty Intel xây dựng phòng Thí Nghiệm Ứng Dụng và Phát Triển các GPNM (gọi tắt là phòng Thí Nghiệm Mở – OpenLAB), đồng thời tích cực chuẩn bị để từ đầu năm 2007 triển khai tiểu dự án (chương trình) thí điểm “Ứng dụng và phát triển PMNM tại TP. HCM, giai đoạn 2004 - 2008”.

Hội thảo – tập huấn tại sở BCVT, 59 – Lý Tự Trọng, quận 1 TP.HCM tới đây là nhằm giới thiệu mô hình ứng dụng CNTT dựa trên các GPNM và kinh nghiệm chuyển đổi tại một số cơ quan, DN, trường – viện phía Nam; nhận diện nhu cầu ứng dụng PMNM và khả năng đáp ứng; nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, các DN, cộng đồng, tạo môi trường phát triển PMNM với sự hỗ trợ của phòng Thí Nghiệm Mở tại sở BCVT TP.HCM và chuẩn bị cho Hội Thảo Quốc Gia lần thứ IV về PMNM (dự kiến vào 6/12/2006 tại Hà Nội).

Hội thảo – tập huấn sẽ gồm: báo cáo GP CNTT cho các DN vừa và nhỏ của phòng Thí Nghiệm Giải Pháp của Intel tại Oregon, Mỹ; báo cáo GP hệ thống quản lý hồ sơ – công việc của các công ty CMC và iNet Solutions; báo cáo kinh nghiệm chuyển đổi qua OpenOffice/Linux của ngân hàng SacomBank, sở KHCN, sở Thương Mại; các báo cáo – tập huấn: xây dựng website/portal bằng PMNM của phòng Thí Nghiệm Tin Học Tính Toán Mạng (ĐH KHTN TP.HCM) và trung tâm ứng dụng CN mạng Internet CITA; triển khai GP bảo mật dựa trên PMNM của phòng Thí Nghiệm An Ninh Thông Tin Mạng (IseLAB), khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG TP.HCM; triển khai hệ điều hành Linux trên máy trạm do cộng đồng Linux/Java Vietnam cùng trao đổi bàn tròn giữa các đơn vị ứng dụng và phát triển PNMN.

---------------------------------
Liên hệ
:
Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp (cô Vũ Thị Thu Hương)
Sở BCVT, số 59, Lý Tự Trọng, Quận 1; TP.HCM
ĐT: 08-8223651
E-mail:
sbcvt@tphcm.gov.vn

Thứ Bảy, 25/11/2006 09:35
31 👨 39