WinXP với khuôn mặt Windows “xa xưa” (phần II)

Start Menu của Windows XP được tự động tinh chỉnh sao cho nó chỉ hiện lên những chương trình, mục mà bạn thường xuyên sử dụng. Điều này khiến cho việc chạy các chương trình trong Start Menu từ bàn phím (bằng cách nhấn kí tự đầu tiên của chương trình) trở nên khó khăn, đơn giản vì danh sách này được thay đổi thường xuyên cũng như nhiều chương trình có cùng một kí tự đầu tiên. Nếu bạn muốn Start Menu hiển thị các mục theo kiểu cũ, “right-click” vào nút Start, chọn Properties\Classic Start menu. Nhấn nút Customize, trong mục Advanced Start menu options, tìm và bỏ chọn Use Personlized Menus, nhấn OK hai lần. Hiển thị Administrative Tools Menu Để thấy được menu Administrative Tools khi bạn click vào Start, Programs hoặc Start, All Programs, hãy “righ-click” vào nút Start, chọn Properties. Trong tab Start Menu, chọn Customize (tiếp theo phiên bản mà bạn có: Start Menu hoặc Classic Start Menu). Để sử dụng Start menu mặc định của XP, nhấn Advanced sau đó chọn một trong 2 lựa chọn hiển thị trong System Administrative Tools trong Start menu item. Với Classic Start Menu, chọn Display Administrative Tools trong Advanced Start menu options. Hiển thị Folder kiểu cũ Trong các phiên bản trước của Windows, cũng như phiên bản Windows XP lần này, bạn có thể xem các cửa sổ folder dưới dạng Web content, hoặc có thêm một cửa sổ preview ở bên trái. Nếu bạn không thích hiển thị các thông tin phụ thêm này và muốn trở về folder kiểu cũ, trong cửa sổ folder, chọn Tools\Folder Options, trong tab General, chọn Use Windows classic folders. Quản lý khay hệ thống Khay hệ thống của Windows XP (mục Notification area nằm gần biểu tượng chiếc đồng đồ) có thể cho phép bạn giấu bớt hoặc xem tất cả các icon bằng một cú click chuột. Nếu bạn muốn làm ẩn đi một số icon nào đó, “right-click” vào taskbar và chọn Properties. Trong mục Notification area của tab Taskbar, bỏ chọn Hide inactive icons để kích hoạt “thói quen” hiển thị khay hệ thống của các Windows cũ. Ngoài ra, bạn có thể vẫn cứ để nó được chọn, sau đó nhấn Customize để điều chỉnh tình trạng của từng icon. Tìm kiếm theo kiểu cũ Có lẽ rất ít người trong chúng ta thích các biểu tượng động được hiển thị mỗi khi bạn chọn Start\Search hoặc Start\Find\Files or Folders. Để loại bỏ tính chất này của XP, bạn chọn Change preferences trong cửa sổ Search Results, chọn Without an animated screen character. Ngoài ra, để làm cho phần Search này giống với các phiên bản Windows trước, chọn Change preferences, sau đó Change files and folder search behavior\ Advanced – includes options to manually enter search criteria. Recommended for advanced users only. Nhấn OK để trở lại cửa sổ Search Results. P.B. (Theo PcWorld)
Thứ Hai, 01/12/2003 16:15
31 👨 365