Voicemail của AT&T và T-Mobile dễ dàng bị tấn công

Hai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Mỹ, AT&T và T-Mobile đã đồng ý dừng vụ kiện với mức bồi thường tương ứng 59300USD (AT&T) và 25,000 USD (T-Mobile) cho các nguyên đơn vì đã quảng cáo phóng đại khả năng bảo mật của hệ thống voicemail của hãng.

Ngoài ra, AT&T và T-Mobile cũng phải cam kết không quảng bá quá mức khả năng bảo mật hệ thống hộp thư truyền hình cũng như phải khắc phục những vấn đề do sự cố xảy ra. Hai nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông sẽ làm việc với đại diện của Quận và phải thực hiện việc hướng dẫn cho người sử dụng biết được tầm quan trọng của việc đặt một password an toàn.

Vụ kiện này có thể chấm dứt là nhờ kết quả điều tra của luật sư Los Angeles. Họ đã chứng minh được việc truy cập dễ dàng vào tài khoản voicemail của AT&T và T-Mobile thông qua những nhận dạng giả hoặc bỏ trống mật khẩu đăng nhập của các hộp thư. Các điều tra viên cho biết, họ có thể thay đổi hay xóa các tin nhắn cũng như các thông tin liên quan của tài khoản đó một cách dễ dàng.

Mặc dù, người dùng iPhone thường không sử dụng hệ thống hộp thư truyền hình truyền thống của AT&T, nhưng họ cũng có khả năng bị thiệt hại khi dịch vụ Visual Voicemail chỉ chuyển đổi từ các tin nhắn truyền thống sang các file âm thanh mà không loại bỏ hệ thống nền của voicemail.

Thứ Hai, 15/12/2008 10:25
31 👨 192
0 Bình luận
Sắp xếp theo