Làm thế nào để sửa lỗi màn hình đen, This Copy Of Windows Is Not Genuine trên Windows 7, 8, 8.1 và 10

Windows hết hạn dùng thử và hiển thị thông báo

Sau 1 thời gian dùng Windows, hoặc bạn mới cài lại mà chưa kích hoạt - Active Windows thì sẽ thấy có thông báo This Copy Of Windows Is Not Genuine, hoặc khi kiểm tra trong My Computer > Properties thì sẽ thấy báo là "Windows is not activated. View details in Windows Activation". Thực ra lỗi này xuất hiện là do Windows đã hết thời gian dùng thử, có thể là 3 ngày, 10 ngày hoặc 30 ngày. Trong bài video hướng dẫn dưới đây, Quản Trị Mạng sẽ giúp bạn khắc phục vấn đề này với câu lệnh "slmgr - rearm" bằng command dưới quyền Administrator.

Xem bài viết cụ thể cách fix lỗi màn hình đen của Windows 7, 8, 8.1 và 10:

Xem video hướng dẫn sửa lỗi This Copy Of Windows Is Not Genuine:

Thứ Hai, 13/03/2017 09:58
3,710 👨 11.785
0 Bình luận
Sắp xếp theo