Ứng dụng Email gốc của Android đã có mặt trên Google Play

Google vừa quyết định đưa ứng dụng Email gốc của mình lên cửa hàng Google Play, như vậy Email sẽ bổ sung vào loạt ứng dụng gốc của công ty bên cạnh Camera, Calendar, Drive, Hangouts, Keep,...

Ứng dụng Email gốc của Android đã có mặt trên Google Play

Email là ứng dụng có thể giúp bạn sử dụng các dịch vụ mail khác ngoài Gmail, bao gồm Yahoo, Outlook, Hotmail... Đối với những ai đang dùng Android gốc hoặc thiết bị Google Play Edition, họ sẽ nhận được bản cập nhật cho ứng dụng này mà theo đó là "cải thiện bảo mật cho tài khoản Gmail, in ấn, dễ dàng thiết lập tài khoản hơn, và sửa các lỗi khác".

Bạn có thể tải về Email tại đây!

Thứ Sáu, 20/06/2014 11:01
31 👨 192
0 Bình luận
Sắp xếp theo