Trắc nghiệm về Quản trị mạng Linux có đáp án - Phần 1

Ngoài sự độc bá của Microsoft Windows và Mac OS thì vẫn còn đó một hệ điều hành âm thầm phát triển mang theo những đặc trưng riêng, đó chính là Linux. Trong bài trắc nghiệm dưới đây, hãy cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu về hệ điều hành này nhé.

Xem thêm:

 • 1. Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là?
  • Bill Gates
  • Linus Tolvards
  • Alan Turing
  • Pascal
 • 2. Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh:
  • Lệnh ls
  • Lệnh df
  • Lệnh du
  • Lệnh cp
 • 3. Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số
  • –a
  •  –l
  • –x
  • –n
 • 4. Để chuyển sang một thư mục khác ta dùng lệnh
  • Lệnh cdir
  • Lệnh cd
  • Lệnh mkdir
  • Lệnh dir
 • 5. Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải làm lệnh nào sau đây:
  • copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/
  • cp tmp/hello.txt /tmp/hello
  • cp /tmp/hello /tmp/hello
  • cp /tmp/hello.txt /tmp/hello
 • 6. Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có thể dùng lệnh nào sau đây
  • cat
  •  less
  • more
  • cả 3 lệnh trên
 • 7. Để đọc nội dung một đĩa CD trong Linux ta phải làm thế nào?
  • Phải mount trước
  • eject cdrom
  • cd /mnt/cdrom
  • Không đọc được CD rom
 • 8. Tập tin nào chứa các mount point mặc định khi hệ thống boot lên:
  • /etc/mtab
  • /etc/mount.conf
  • /etc/fstab
  • /etc/modules.conf
 • 9. Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau: Chủ sở hữu được quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây.
  • chmod 665
  • chmod 654
  • chmod 653
  • chmod 754
 • 10. Tập tin có dấu chấm “.” Phía trước có đặc tính gì đặc biệt:
  • Tập tin ẩn
  • Thực thi
  • Không thấy được với lệnh ls
 • 11. Lệnh nào cho phép ta tạo một account user mới trên hệ thống
  • Lệnh adduser
  • Lệnh useradd
  • Lệnh password
  • Câu a và b đúng
 • 12. Tập tin /etc/password chứa thông tin gì của users hệ thống
  • Chứa profile của người dùng
  • Chứa uid, gid, home directory, shell
  • Chứa password của người dùng
  • Chứa tập shadow của người dùng
 • 13. Tập tin /etc/shadow chứa thông tin gì của users hệ thống
  •  Chứa profile của người dùng
  • Chứa uid, gid, home directory, shell
  •  Chứa password của người dùng
  • Chứa login name
 • 14. Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất
  • User administrator
  • User root
  • User admin
  • User có UID=0
 • 15. Hệ thống Linux có mấy Run Level chính
  • Có 7 Run Level
  •  Có 6 Run Level
  • Có 5 Run Level
  • Có 4 Run Level
Kém quá!
Cần cố gắng hơn 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 06/10/2018 09:54
53 👨 3.635
0 Bình luận
Sắp xếp theo