Trắc nghiệm về lập trình C P5

Nếu bạn là người yêu thích ngôn ngữ lập trình C và có ý định tìm hiểu sâu hơn về chúng thì những bài trắc nghiệm sau đây của Quản trị mạng sẽ rất phù hợp cho bạn. Hãy cùng học và chơi với những câu hỏi thú vị này nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Dấu hiệu nào dưới đây cho biết node p của một danh sách liên kết đơn là node cuối cùng bên phải:
  • (p->info!=NULL);
  • (p->info==NULL);
  • (p->next!=NULL);
  • (p->next==NULL);
 • Câu 2. Khi loại bỏ node x ở cây nhị phân tìm kiếm ta chỉ cần kiểm tra xem:
  •  x có phải là node lá trái của cây nhị phân tìm kiếm hay không
  • x có phải là node lá phải của cây nhị phân tìm kiếm hay không
  • Sự tồn tại của x trên cây
  • Cả 3 đáp án trên 
 • Câu 3. Cơ chế nào dưới đây được cài đặt cho hàng đợi:
  • FIFO
  •  Round Robin
  • Tuần tự
  • FILO
 • Câu 4. Dấu hiệu nào dưới đây cho biết danh sách liên kết đơn rỗng:
  •  (p->right==NULL);
  •  (p->info==NULL);
  • (p==NULL);
  • (p->next==NULL);
 • Câu 5. Dấu hiệu nào cho biết node phải của p có cây con bên phải:
  • (p->right!=NULL);
  • (p->left!=NULL);
  •  (p->right!=NULL)&&(p->right->right==NULL);
  •  (p->right!=NULL)&&(p->right->right!=NULL);
 • Câu 6. Cơ chế nào dưới đây được cài đặt cho Stack:
  • FILO
  • Tuần tự
  • Round Robin
  • FIFO
 • Câu 7. Một cây nhị phân được gọi là đúng nếu:
  • Node gốc và tất cả các node trung gian đều có 2 node con
  • Giá trị khóa của node gốc bao giờ cũng lớn hơn giá trị các khóa của nhánh cây con bên phải
  • Giá trị khóa của node gốc bao giờ cũng lớn hơn giá trị các khóa của nhánh cây con bên trái
  • Node gốc và các node trung gian đều có 2 node con và các node lá đều có mức giống nhau
 • Câu 8. Khi thực hiện phép thêm một node lá x vào bên phải node p của cây nhị phân thông thường, ta cần:
  • Kiểm tra sự tồn tại của p và các lá bên phải p;
  •  Kiểm tra sự tồn tại của node lá bên phải p
  • Kiểm tra sự tồn tại của node p
  • Không cần thực hiện cả 3 điểu kiện nêu trong câu hỏi
 • Câu 9. Cho đoạn chương trình sau:
  int a, *p, *q;

  float *t;

  a=5; p=&a;

  p=q;

  t=p;

  printf(“%d%f”,a,t);
  • 5-12
  • 5
  • Chương trình lỗi 
  • Kết quả khác 
 • Câu 10. Số màu có thể biểu diễn trong chế độ đồ họa do yếu tố nào quy định:
  • Số bít tương ứng với 1 pixel
  • Độ phân giải màn hình
  • Do kích thước màn hình
  • Không phải 3 yếu tố trên
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả cũng khá lắm 
Tuyệt vời 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 23/10/2018 16:42
32 👨 820
0 Bình luận
Sắp xếp theo