Trắc nghiệm về kiến trúc máy tính P5

Trong bài trắc nghiệm này, Quản trị mạng sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm về kiến trúc máy tính. Hy vọng với những câu hỏi dưới đây bạn đọc sẽ được sổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích về chủ đề này.

Xem thêm:

 • Câu 1. Dải biễu diễn số nguyên có dấu, n bit trong máy tính là:
  •   2(n - 1) -> 2 (n - 1)

  • 2.n - 1 -> 2.n +1

  • 2n - 1 -> 2n - 1 - 1
 • Câu 2. Đối với các số không dấu, phép cộng trên máy tính cho kết quả sai khi:
  • Cộng hai số dương, cho kết quả âm

   1. Cộng hai số âm, cho kết quả dương
  • Có nhớ ra khỏi bit cao nhất

  • Cả A và B
 • Câu 3. Nhiệm vụ chính của ALU là:
  • Thực hiện phép cộng

   1. Như là đầu vào của thanh ghi tích lũy
  • Thay đổi logic hoặc số học các từ dữ liệu
  • Tất cả các công việc được kể ở đây
 • Câu 4. Hầu hết các phép toán số học và logic trong vi xử lý thực hiện thao tác giữa các nội dung của vùng nhớ hoặc nội dung của thanh ghi với:
  • Thanh ghi tích lũy A fc

  • PC

  • Thanh ghi địa chỉ bộ nhớ

  • Thanh ghi lệnh

 • Câu 5. Mục đích chính của thanh ghi tạm thời:
  • Kết nối ALU với Bus dữ liệu trong của CPU
  • Kết nối thanh ghi với thanh ghi tổng
  • Cách biệt đầu vào và ra của ALU
  • Đảm bảo lưu dữ liệu của thanh ghi tổng
 • Câu 6. Trong khi thực hiện một lệnh, thanh ghi lệnh (IR) lưu trữ lệnh:
  • Trước

  • Hiện thời

  • Sau đó

  • Luôn luôn

 • Câu 7. 640 KB đầu tiên của bộ nhớ gọi là:
   1. Bộ nhớ mở rộng
  • Bộ nhớ quy ước
   1. Bộ nhớ phân trang
  • Bộ nhớ vùng trên

 • Câu 8. Đối với bộ nhớ ROM, phát biểu nào sau đây là đúng:
   1. Có thể dùng điện để xoá PROM
   1. PROM là loại ROM có thể xoá và ghi lại nhiều lần
  • EPROM là loại ROM có thể xoá và ghi lại nhiều lần
   1. Có thể dùng điện để xoá EPROM
 • Câu 9. Cho chip nhớ SRAM có dung lượng 16K x 8 bit, phát biểu nào sau đây là đúng:
  • Các đường địa chỉ là: A0 -> A13
   1. Các đường địa chỉ là: D0 -> D13
   1. Các đường dữ liệu là: A0 -> A14
   1. Các đường dữ liệu là: D1 -> D8
 • Câu 10. Bộ nhớ đệm Cache L1 và Cache L2 cùng được chế tạo bằng:
   1. SDRAM
  • SRAM
   1. DRAM
   1. DDRAM
Cần cố gắng nhiều hơn 
Kết quả khả quan lắm 
Chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 22/10/2018 14:29
51 👨 336