Trắc nghiệm về bảo mật cơ sở dữ liệu P6

Cơ sở dữ liệu là thành phần quan trọng nhất trong mọi hệ thống ứng dụng, các dữ liệu như e-mail, tài liệu, trình chiếu, cơ sở dữ liệu, đồ hoạ, file âm thanh và bảng tính là nguồn tài nguyên sống còn của hầu hết các doanh nghiệp hiện nay, do đó đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu là việc làm hết sức quan trọng. Bài trắc nghiệm dưới đây hãy cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu về chủ đề này.

Xem thêm:

 • Câu 1. Các loại dữ liệu bao gồm
  • Tập các File số liệu
  • Âm thanh, tiếng nói, chữ viết, văn bản, đồ hoạ, hình ảnh tĩnh hay hình ảnh động... dưới dạng nhị phân
  • Âm thanh, tiếng nói, chữ viết, văn bản, đồ hoạ, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động....
  • Âm thanh, tiếng nói, chữ viết, văn bản, đồ hoạ, hình ảnh tĩnh hay hình ảnh động.... được lưu trữ trong các bộ nhớ trong các dạng File
 • Câu 2. Không nhất quán dữ liệu trong lưu trữ
  • Không thể sửa đổi, bổ sung, cập nhật dữ liệu
  • Có thể triển khai tra cứu tìm kiếm
  •  Làm cho dữ liệu mất đi tính toàn vẹn cuả nó
  •  Không xuất hiện mâu thuẫn thông tin
 • Câu 3. Mô hình ngoài là
  • Nội dung thông tin của toàn bộ CSDL
  • Nội dung thông tin của một phần cơ sở dữ liệu
  • Nội dung thông tin của toàn bộ CSDL dưới cách nhìn của người sử dụng
  • Nội dung thông tin của một phần dữ liệu dưới cách nhìn của người sử dụng
 • Câu 4. Mục tiêu của cơ sở dữ liệu là:
  • Không làm thay đổi cấu trúc lưu trữ dữ liệu
  • Không làm thay đổi chiến lược truy nhập cơ sở dữ liệu
  • Bảo đảm tính độc lập dữ liệu
  • Dữ liệu chỉ được biểu diễn, mô tả một cách duy nhất
 • Câu 5. Ràng buộc dữ liệu:
  • Quy tắc biểu diễn cấu trúc dữ liệu
  • Các định nghĩa, tiên đề, định lý
  • Mối quan hệ giữa các thực thể dữ liệu
  • Các quy tắc, quy định
 • Câu 6. Ràng buộc giải tích:
  • Mối quan hệ giữa các thuộc tính được biểu diễn bằng các biểu thức toán học
  • Các phép toán đại số quan hệ
  • Mô tả tính chất của các thuộc tính khi tạo lập CSDL
  • Quy tắc biểu diễn cấu trúc dữ liệu
 • Câu 7. Ràng buộc logic:
  • Mối quan hệ giữa các thuộc tính được biểu diễn bằng các phụ thuộc hàm
  • Các phép toán quan hệ
  • Các phép so sánh
  • Mối quan hệ giữa các thuộc tính được biểu diễn bằng các biểu thức toán học
 • Câu 8. Mô hình cơ sở dữ liệu Client-Sserver:
  • Máy khách thực hiện các ứng dụng, nó gửi yêu cầu về máy chủ được kết nối với cơ sở dữ liệu, máy chủ xử lý và gửi trả lại kết quả về máy khách
  • Các máy khách chia sẻ gánh nặng xử lý của máy chủ trung tâm
  • Máy chủ và máy đều tham gia quá trình xử lý
  • Máy khách yêu cầu máy chủ cung cấp các loại dịch vụ
 • Câu 9. Trong CSDL mạng, khi xoá các bản ghi:
  • Làm mất thông tin
  • Đảm bảo được tính nhất quán và tính toàn vẹn của dữ liệu
  • Mâu thuẫn thông tin sẽ xuất hiện
  • Không toàn vẹn dữ liệu 
 • Câu 10. Khi thực hiện các phép lưu trữ trên quan hệ:
  • Dị thường thông tin, không bảo đảm được tính toàn vẹn dữ liệu
  • Không dị thường thông tin, bảo đảm được tính toàn vẹn dữ liệu
  • Dị thường thông tin, không bảo đảm được tính toàn vẹn dữ liệu
Bạn cần bổ sung thêm kiến thức nhé!
Bạn làm cũng được đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 27/10/2018 09:52
51 👨 247
0 Bình luận
Sắp xếp theo