Trắc nghiệm tin học PowerPoint P10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về PowerPoint 2010, mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình. Bộ câu hỏi bao gồm 10 câu để bạn thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Để lưu các trang trình chiếu thành các tập tin có dạng jpeg bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Vào File - Save As - chọn Powerpoint Picture Presentation
  • Vào File - Save As - chọn JPEG File Interchange Format
  • Vào File - Save As - chọn GIF Graphics Interchange Format
  • Vào File – chọn Powerpoint Picture Presentation
 • Câu 2. Để ngưng một bài thuyết trình đang chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Right Arrow
  • Esc
  • Down Arrow
  • Left Arrow
 • Câu 3. Để tạo liên kết trong Powerpoint 2010, bạn sử dụng lựa chọn nào trong màn hình Insert Hyperlink?
  • Place in This Document
  • Existing File or Web Page hoặc Place in This Document hoặc E-mail Address
  • Existing File or Web Page
  • E-mail Address
 • Câu 4. Để tạo liên kết đến một trang web trong Powerpoint 2010, bạn sử dụng lựa chọn nào trong màn hình Insert Hyperlink?
  • Place in This Document
  • Existing File or Web Page
  • Hyperlink
  • Email Address
 • Câu 5. Để tạo mẫu chung cho bài trình chiếu, thực hiện thế nào? file mẫu có kiểu gì?
  • View - Slide Master, thiết kế và lưu thành kiểu .PPTX
  • View - Slide Master, thiết kế và lưu thành kiểu .PPSX
  • Tạo file mẫu, sau đó lưu file theo kiểu file mẫu
  • View - Slide Master, thiết kế và lưu thành kiểu .POTX
 • Câu 6. Để tạo mới hoặc xóa, sửa phiên trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Play Narations
  • Broadcast Slide Show
  • Slide Show - Custom Slide Show - Custom show…
  • Set Up Slide Show
 • Câu 7. Để tạo một siêu liên kết trong bài trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Chọn vào Tools - Hyperlink
  • Chọn đối tượng, vào Insert - chọn Hyperlink hoặc Chuột phải vào đối tượng chọn Hyperlink
  • Chọn đối tượng, vào Insert - chọn Hyperlink
  • Chuột phải vào đối tượng chọn Hyperlink
 • Câu 8. Để tạo một siêu liên kết trong bài trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Insert Hyperlink hoặc chọn vào đối tượng chọn Hyperlink
  • Chọn vào đối tượng Tools->Hyperlink.
  • Chọn đối tượng, vào Insert, chọn Hyperlink
  • Chuột phải vào đối tượng, chọn Hyperlink
 • Câu 9. Để tạo nhanh 1 bài trình chiếu đơn giản (với sự hỗ trợ của PowerPoint 2010), sau khi vào File - New, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Presentation
  • Template
  • Sample template
  • Themes
 • Câu 10. Để tạo nhanh 1 mẫu nền cho bài trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Design - Slides
  • Home - Design - Themes
  • Design - Themes
  • Insert - Themes
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy chứ 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 02/11/2018 16:19
51 👨 526
0 Bình luận
Sắp xếp theo