Trắc nghiệm Microsoft Excel P14

Excel là một chương trình xử lý bảng tính vô cùng hữu ích với những người làm văn phòng hoặc thầy cô giáo. Để giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích, trong bài trắc nghiệm sau đây Quản trị mạng đã biên tập những câu hỏi vô cùng thú vị để giúp bạn mở mang kiến thức. Hãy cùng thử sức nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel chúng ta cần thao tác?
  • Bôi đen vùng cần in, sau đó vào File/ Print Area, chọn Set Print Area
  • Vào File/ Print, chọn OK
  • Cả 2 cách trên đều đúng
  • Cả 2 cách trên đều sai
 • Câu 2. Khi làm ẩn thuộc tính đường lưới ô trong bảng tính Excel, ta cần?
  • Vào Format /Row, chọn Hide
  • Vào Tool/ Option, tại thẻ View ta bỏ chọn mục Gridlines trong Window Options
  • Không có tính năng này
  • Cả a và b đều đúng
 • Câu 3. Khi muốn lặp lại tiêu đề cột ở mỗi trang in, chúng ta cần thực hiện?
  • Vào File/ Page Setup, Chọn thẻ Sheet, tích vào mục Row and Column headings
  • Trong Excel luôn mặc định sẵn khi in lặp lại tiêu đề
  • Cả a và b đều sai
  • Cả a và b đều đúng 
 • Câu 4. Để làm ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Excel, ta chọn cột cần làm ẩn, sau đó?
  • Kích chuột phải lên cột chọn làm ẩn, nhấn Hide
  • Vào Format/ Column, chọn Hide
  • Cả A và B đều đúng
  • Cả A và B đều sai 
 • Câu 5. Khi đánh công thức tính toán trong Excel, nếu đúng sẽ cho ra kết quả của phép tính đó khi in ra giấy. Vậy để in các công thức mình vừa đánh ra thì?
  • Bỏ đi dấu bằng "=" ở đầu mỗi phép tính
  • Vào Tool/ Options, chọn thẻ View, tích vào mục Formulas trong Windows Options
  • Cả A và B đều sai
  • Cả A và B đều đúng 
 • Câu 6. Để thiết lập chế độ lưu tự động trên Excel dự phòng khi có sự cố xảy ra, ta cần
  • Vào File/ Save để lưu
  • Vào Tool/ Options, chọn thẻ Save, tích vào ô Save AutoRecover info every, sau đó điền số phút tự động lưu
  • Cả A và B đều đúng
  • Cả A và B đều sai 
 • Câu 7. Tài liệu Excel sau khi được đánh lưu mặc định trong My Document. Vậy để thay đổi nơi mặc định khi lưu cần?
  • Vào Tool/ Options, chọn thẻ General, thay đổi đường dẫn mới ở mục Default file location
  • Vào File/ Save As, chọn vị trí cần lưu
  • Cả A và B đều sai
  • Cả A và B đều đúng 
 • Câu 8. Khi vào FIle/ Page Setup, chúng ta chọn thẻ Margins để làm gì?
  • Chỉnh cỡ giấy khi in
  • Chỉnh hướng giấy in
  • Căn chỉnh lề đoạn văn cần in
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 9. Khi vào Format/ Cells, thẻ Border có tác dụng gì?
  • Chỉnh Font chữ cho đoạn văn
  • Tạo khung viền cho bảng tính cần chọn
  • Chỉnh màu cho chữ
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 10. Lệnh Ctrl +F trong Excel có tác dụng gì?
  • Tìm kiếm một chuỗi ký tự nào đó
  • Thay thế chuỗi ký tự này bằng ký tự khác
  • Xóa bỏ các ký tự vừa tìm được
  • Tất cả đều đúng 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kiến thức excel của bạn cũng khá đấy 
Chắc hẳn bạn rất giỏi về excel 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 31/10/2018 17:17
51 👨 904
0 Bình luận
Sắp xếp theo