Trắc nghiệm Microsoft Excel P10

Microsoft Excel là một phần mềm hay là một chương trình ứng dụng, mà khi chạy chương trình ứng dụng này sẽ tạo ra một bảng tính và bảng tính này giúp ta dễ dàng hơn trong việc thực hiện các công việc tính toán hay lập bảng... Dưới đây, mời bạn đọc thử tài kiến thức với những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây về chủ đề này.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong MS Excel 2010, để chọn toàn bộ nội dung thì nhấn tổ hợp phím nào?
  • Ctrl -Alt-A
  • Shift -A
  • Ctrl -A
  • Shift - Ctrl -A
 • Câu 2. Trên thẻ Home của thanh công cụ Riboon trong MS Excel 2010, biểu tượng Increase Decimal có ý nghĩa.... cho vùng dữ liệu được lựa chọn
  • Tăng số lẻ thập phân và làm tròn số
  • Giảm số lẻ thập phân và làm tròn số
  • Làm tròn số và lấy 2 số lẻ thập phân
  • Định dạng số theo kiểu phân lớp
 • Câu 3. Khi dữ liệu trên một ô chuyển thành dãy các ký hiệu dấu ##### cho ta biết điều gì?
  • Tên hàm trong công thức bị sai
  • Xảy ra lỗi khi tham chiếu dữ liệu
  • Độ rộng của cột không đủ rộng để hiển thị
  • Địa chỉ tham chiếu không có thực
 • Câu 4. Trong MS Excel 2010, giả sử vùng giá trị từ B4 đến B20 chứa cột Họ và tên sinh viên. Với yêu cầu bài toán "Tính tổng số lượng sinh viên có trong danh sách" thì công thức sẽ là gì?
  • =COUNTA(B4:B20)
  • =COUNT(B4:B20)
  • =SUM(B4:B20)
  • Tất cả đều sai
 • Câu 5. Trong MS Excel 2010, thành phần thứ 3 trong hàm VLOOKUP là gì?
  • Bảng dò
  • Bảng trị dò
  • Cột tham chiếu để lấy kết quả
  • Dòng tham chiếu để lấy kết quả
 • Câu 6. Khi nhập giá trị ngày 21/08/2009 mà MS Excel KHÔNG tự động canh phải nội dung thì trường hợp này có nghĩa là gì?
  • Máy tính thiết lập cách nhập ngày theo kiểu tháng /ngày /năm
  • Tự động canh trái vì nó là kiểu số
  • Đây là một giá trị ngày không hợp lệ
  • Sử dụng sai ký hiệu phân cách ngày tháng
 • Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai?
  • Trong MS Excel 2010, để lập trình công thức tính toán thì phải bắt buộc nhập dấu = ở đầu
  • Tất cả các hàm trong MS Excel 2010 đều có đối số
  • Các tham số trong hàm được phân cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy tùy theo cách thiết lập
  • Trong một công thức có thể sử dụng nhiều hàm
 • Câu 8. Trong MS Excel 2010, hàm.... được dùng để tính tổng các giá trị trong một vùng nào đó khi các giá trị trong một vùng tương ứng thỏa mãn điều kiện
  • COUNT
  • SUM
  • SUMIF
  • COUNTIF
 • Câu 9. Trong MS Excel 2010, công thức LEFT(A3;3) cho ra kết quả là gì, biết rằng ô A3 chứa nội dung "Tin HỌC"?
  • "Tin học"
  • "TIN"
  • "HỌC"
  • Tất cả đều sai
 • Câu 10. Trong MS Excel 2010, những công thức nào sau đây cho kết quả là giá trị TRUE
  • =OR(3+2=6;5>3^2)
  • =IF(6>5;FALSE;TRUE)
  • =AND(MOD(4;2)=0;5>=3)
  • Cả 3 công thức trên đều cho giá trị TRUE
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả cũng khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 20/10/2018 10:57
4,33 👨 2.749
0 Bình luận
Sắp xếp theo