Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức Mạng chuyển mạch

Trong bài test dưới đây Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn đọc bộ câu hỏi có nội dung xoay quanh chủ đề về Mạng chuyển mạch. Với những câu hỏi lấy ví dụ thực tế, chắc chắn bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích sau khi làm xong bài trắc nghiệm này. Hãy cùng bắt đầu nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Điểm khác biệt chính giữa các mạng chuyển mạch so với mạng thông thường là gì?
  • Trên các mạng chuyển mạch, đường truyền dữ liệu (datapath) giữa người gửi và người nhận được thiết lập trước khi người gửi bắt đầu gửi dữ liệu, trong khi đó điều này không xảy ra với các mạng thông thường
  • Mạng chuyển mạch chỉ sử dụng các giao thức xác thực, còn các mạng thông thường chỉ sử dụng các giao thức không xác thực

  • Trái ngược với mạng thông thường, các mạng chuyển mạch không cho phép sử dụng giao thức TCP/IP
  • Các mạng chuyển mạch sử dụng địa chỉ MAC 128-bit còn mạng thông thường chỉ sử dụng MAC 48-bit
  • Không có câu trả lời

 • Câu 2. Với các giao thức không xác thực thì tuyên bố nào dưới đây là đúng:
  • Dữ liệu được cung cấp đến đích an toàn
  • X.25 và ATM là các ví dụ về giao thức không xác thực

  • Chúng hoạt động trên lớp ứng dụng trong mô hình tham chiếu 7 lớp OSI
  • Frame Relay là một ví dụ về giao thức không xác thực
  • Không có câu trả lời
 • Câu 3. Điều gì định nghĩa nên một giao thức xác thực?
  • Khả năng bảo đảm dữ liệu được cung cấp đến tận máy đích

  • Không có khả năng bảo đảm dữ liệu cung cấp đến máy đích

  • Sử dụng UDP để truyền tải dữ liệu
  • Không có khả năng phát hiện mất dữ liệu và gửi lại các gói đã bị mất
  • Không có câu trả lời
 • Câu 4. Thành phần nào trong giao thức dưới đây được tạo dựa trên các mạng chuyển mạch public bằng các liên kết sợi quang?
  • ATM
  • Frame Relay
  • X.25
  • Ethernet
  • TCP/IP

 • Câu 5. Tốc độ truyền tải lớn nhất của các mạng X.25 là bao nhiêu?
  • 64 Kbps
  • 128 Kbps
  • 256 Kbps
  • 512 Kbps
  • Không có câu trả lời
 • Câu 6. Các mạng X.25 được chia thành 3 lớp (hoặc 3 mức), lớp vật lý đã định nghĩa cho giao thức nào?
  • LAPB
  • LAPC
  • X.21
  • FRMR

  • Không có câu trả lời

    

 • Câu 7. Gọi như thế nào với mỗi kênh ảo trên các mạng Frame Relay?
  • VLAN
  • LAPB

  • LAPC
  • DLCI

  • Không có câu trả lời

 • Câu 8. Với các mạng ATM liệu có đúng khi nói:
  • Mỗi kênh ảo được phân biệt bằng một số 24-bit
  • Mỗi bộ phận dạng kênh ảo đều có hai trường: VPI và VCI

  • Các mạng ATM sử dụng giao thức TCP/IP cần đến máy chủ ATMARP

  • Tất cả đáp án trên đều đúng

  • Không có câu trả lời
 • Câu 9. Với các mạng ATM và X.25, chúng ta không thể nói:
  • Chúng sử dụng các mạng chuyển mạch Public để truyền tải dữ liệu giữa hai hay nhiều mạng

  • Chúng là các mạng hướng kết nối
  • Chúng làm việc ở lớp thấp nhất trong mô hình 7 lớp OSI (1 đến 3)

  • Chúng có cùng tốc độ truyền tải

  • Không có câu trả lời
 • Câu 10. Sự khác nhau chính giữa Frame Relay và X.25 là gì?
  • Frame Relay được tạo dựa trên các mạng chuyển mạch Public bằng các liên kết số, còn X.25 được tạo dựa trên các mạng chuyển mạch public bằng các liên kết tương tự

  • Frame Relay được tạo dựa trên các mạng chuyển mạch public bằng các liên kết tương tự còn X.25 được tạo dựa trên các mạng chuyển mạch public bằng các liên kết số

  • Frame Relay được tạo dựa trên các mạng chuyển mạch public sử dụng sợi quang còn X.25 được tạo dựa trên các chuyển mạch public bằng các liên kết số

  • Frame Relay là một giao thức xác thực, còn X.25 thì không
  • Không có câu trả lời

Tệ quá!
Bạn cần bồi dưỡng thêm kiến thức 
Khá đấy 
Tuyệt vời 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 08/10/2018 09:19
32 👨 573
0 Bình luận
Sắp xếp theo