Bạn biết gì về lập trình web

Mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình với bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình web, hy vọng những câu hỏi dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích.

Xem thêm:

 • Câu 1. Ngôn ngữ nào dưới đây có thể được dùng để viết các kịch bản đằng Server trong ASP.NET?
  • C#
  • C++
  •  Visual Basic
  • . Tất cả đầu đúng
 • Câu 2. Để chạy trang ASP .NET bạn cần có tối thiểu?
  • Java Virtual Machine
  •  Windows explorer
  •  Common Language Runtime
  • Một trình duyệt Web
 • Câu 3. Khi biên dịch một ứng dụng ASP.Net, kết quả tạo ra có dạng nào?
  • EXE
  • DLL
  • COM
  • Cả 2 câu a,c đều sai
 • Câu 4. Khi một trang .aspx được yêu cầu, kết quả xuất ra trên trình duyệt có dạng sau:
  •  HTML
  • XML
  • WML
  • Cả 3 câu a,b,c đều đúng
 • Câu 5. Để viết ASP.Net code trên cùng trang với HTML bạn đặt khối lệnh trong thẻ nào?
  • <Script >
  •  <Body >
  • <Head >
  • Cả 2 câu b,c đều sai
 • Câu 6. Sự kiện nào dưới đây phát sinh đầu tiên trong vòng đời một trang aspx
  • Page_Init()
  • Page_Load()
  • Page_click()
  • Page_Begin()
 • Câu 7. Trong .NET Framework, một Web page thuộc không gian tên nào dưới đây?
  •  System.Web.UI.Page
  • System.Windows.Page
  •  System.Web.Page
  • Cả 3 câu a,b,c đều sai
 • Câu 8. Phát biểu nào dưới đây là đúng
  • IsPostBack là một phương thức của lớp System.UI.Web.Page
  • IsPostBack là một phương thức của lớp System.Web.UI.Page
  • IsPostBack là một thuộc tính chỉ đọc của lớp System.Web.UI.Page
 • Câu 9. Trong .NET Framework, một Web page thuộc không gian tên nào dưới đây?
  •  System.Web.UI.Page
  • System.Windows.Page
  • System.Web.Page
  • Cả 3 câu a,b,c đều sai
 • Câu 10. Khi chọn dịch vụ Web Hosting cần lưu ý đến các tình năng mà nhà cung cấp đưa ra
  • Dung lượng đĩa cứng, Băng thông, UpTime.
  • Các ngôn ngữ lập trình, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu  hỗ trợ
  • Hỗ kỹ thuật
  • Tất  cả đều đúng
Cần cố gắng
Tạm ổn 
Khá hơn đấy 
Xuất sắc
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 19/09/2018 16:40
34 👨 1.015
0 Bình luận
Sắp xếp theo