Trắc nghiệm công nghệ thông tin P5

Tiếp tục những bài trắc nghiệm xoay quanh chủ đề về công nghệ thông tin, mời bạn đọc tham khảo và thử tài kiến thức của mình về chủ đề này.

Xem thêm:

 • Câu 1. Để xóa hẳn 1 tập tin không cho vào Recyle Bin bạn thao tác
   1. Nhấn phím Delete
   1. Nhấn Ctrl + Delete
   1. Nhấn Alt +Delete
  • Nhấn Shift + Delete
 • Câu 2. Để phục hồi thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:
  • Ctrl + S
   1. Ctrl +A
  • Ctrl + Z
   1. Alt +Z
 • Câu 3. Trên màn hình nền, nhấp chuột phải, chọn Personalize, chọn Display, chọn Change dislay settings để làm gì?
  • Thay đổi màn hình nền
   1. Cài đặt chế độ bảo vệ màn hình
  • Thay đổi độ phân giải màn hình
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 4. Để xoá 1 tập tin đang được chọn ta sử dụng thao tác nào sau đây?
   1. Vào menu File, chọn Delete, chọn Yes
   1. Vào menu Format, chọn Delete, chọn Yes
  • Vào menu Organize, chọn Delete, chọn Yes
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 5. Để vào được các thực đơn dùng bàn phím ta phải nhấn phím…. Cùng với chữ cái đầu tiên của tên thực đơn.
  • Alt
   1. Shift
   1. Ctrl
   1. Enter
 • Câu 6. Cho biết phím chức năng dùng để chuyển qua lại giữa các cửa sổ đang mở trong Windows:
   1. Ctrl +F4
   1. Ctrl +Esc
  • Alt + Tab
  • Alt + F4

 • Câu 7. Cho biết phím chức năng dùng để chuyển qua lại giữa các cửa sổ đang mở dưới dạng 3D trong Windows:
  • Ctrl + F4

   1. Ctrl +Esc
   1. Alt +Tab
  • Phím cửa sổ windows + Tab
 • Câu 8. Để thu nhỏ toàn bộ cửa sổ đang mở ta nhấn tổ hợp phím nào sau đây?
   1. Phím cửa sổ Windows + Tab
  • Phím cửa sổ Windows + M
   1. Phím cửa sổ Windows + N
   1. Phím cửa sổ Windows + C
 • Câu 9. Chỉ chuột vào khoảng trống trên Taskbar, click nút phải chuột, chọn Cascade Windows là:
  • Sắp xếp các cửa sổ đang mở theo dạng lợp ngói
  • Sắp xếp các cửa sổ đang mở theo dạng cạnh nhau
  • Sắp xếp các biểu tượng trong cửa sổ đang mở
  • Sắp xếp các biểu tượng hiện có trên Desktop

 • Câu 10. Biến các cửa sổ trở nên trong suốt để có thể thấy desktop
   1. Phím cửa sổ Windows + Tab
  • Phím cửa sổ Windows + Space
  • Phím cửa sổ Windows + Home
  • Phím cửa sổ Windows + Fn
Yếu quá
Có tiến bộ 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 26/10/2018 14:57
42 👨 764
0 Bình luận
Sắp xếp theo