Trắc nghiệm bạn biết gì về hệ điều hành P7

Mời bạn đọc kiểm tra kiến thức của mình qua bộ câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh chủ đề về hệ điều hành. Bộ câu hỏi sẽ có 10 câu để bạn thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Tính chất nào không phải tính chất chung của hệ điều hành?
  • Tính thuận tiện
  • Tính ổn định
  • Tính hiệu quả
  • Tính tin cậy 
 • Câu 2. Trong quản lí thiết bị ngoại vi, các máy tính thế hệ thứ ba trở đi làm việc theo nguyên tắc phân cấp nào?
  • Processor – Thiết bị ngoại vi – Thiết bị điều khiển
  • Processor – Thiết bị điều khiển – Thiết bị ngoại vi
  • Thiết bị điều khiển – Thiết bị ngoại vi – Processor
  • Không đáp án nào đúng
 • Câu 3. Phát biểu sau là của nguyên lí nào của HĐH: “Hệ điều hành được chia thành nhiều phần, các thành phần có thể ghép nối với nhau thông qua đầu vào và đầu ra”:
  • Nguyên lí module
  • Nguyên lí Macroprocessor
  • Nguyên lí phủ chức năng
  • Nguyên lí giá trị chuẩn
 • Câu 4. Phát biểu sau là của nguyên lí nào của HĐH: “Hệ thống không bao giờ tham chiếu trực tiếp tới đối tượng vật lí”:
  • Bảng tham số điều khiển
  • Giá trị chuẩn
  • Bảng tham số tham chiếu
  • Phủ chức năng
 • Câu 5. Phát biểu sau là của nguyên lí nào của HĐH: “Mỗi công việc trong hệ thống thường có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau và bằng nhiều công cụ khác nhau”:
  • Nguyên lí phủ chức năng
  • Nguyên lí giá trị chuẩn
  • Nguyên lí macroprocessor
  • Nguyên lí bảng tham số điều khiển
 • Câu 6. Trong FAT32 kích thước file lớn nhất là bao nhiêu?
  • 16GB
  • 2GB
  • 8GB
  • 4GB
 • Câu 7. Một tiến trình phải có tối đa bao nhiêu luồng (thread)?
  • 0
  • 1
  • 3
  • Không xác định 
 • Câu 8. Quản lí bộ nhớ logic là quản lí tổ chức cấu trúc chương trình?
  • Đúng 
  • Sai 
 • Câu 9. Cấu trúc tuyến tính là một module chương trình chứa đầy đủ thông tin về chương trình?
  • Đúng 
  • Sai 
 • Câu 10. Cấu trúc chương trình nào không thể thực hiện được việc chia sẻ dùng chung module?
  • Cấu trúc overlay
  • Cấu trúc phân trang
  • Cấu trúc module
  • Cấu trúc tuyến tính
Bạn có thể làm tốt hơn 
Kiến thức của bạn về hệ điều hành cũng ổn đấy chứ 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 29/10/2018 17:00
4,25 👨 5.494
0 Bình luận
Sắp xếp theo