Tối ưu hoá bộ nhớ cache

Với các ứng dụng đòi hỏi nhiều bộ nhớ như hiện nay thì chắc chắn bạn phải lo tìm cách nào đó có thể giúp bạn làm việc nhanh hơn. Bộ nhớ Cache có thể giúp bạn điều này mà không phải quan tâm nhiều đến đĩa cứng. Cache là một bộ nhớ đặc biệt có tốc độ truy xuất rất nhanh.

Do đọc dữ liệu từ cache nhanh hơn đọc từ đĩa cứng nên tốc độ của cả hệ thống cũng như của ứng dụng tăng đáng kể. Nói cách khác, bộ nhở cache được thiết kế để giảm truy cập vào đĩa cứng. Nếu RAM của bạn có 32MB hoặc nhiều hơn, bạn hãy thử thiết đặt kích thước của bộ nhớ cache theo một số lượng cố định. Ví dụ như đặt 4MB cho hệ thống có RAM dưới 48MB, và 8 MB cho hệ thống có 48MB trở lên. Dưới đây là cách thiết đặt.

  1. Chạy SysEdit bằng cách chọn Run từ meny Start, gõ SysEdit trong ô trắng và ấn Enter.

  2. Nhắp vào cửa sổ system.ini.Cuộn xuống chỗ [vcache].

  3. Nếu bạn không nhìn thấy, bạn gõ [vcache] trên một dòng mới.

[mci]
cdaudio=mcicda.drv
sequencer=mciseq.drv
waveaudio=mciwave.drv
avivideo=mciavi.drv
videodisc=mcipionr.drv
vcr=mcivisca.drv
MPEGVideo=mciqtz.drv
[vcache]
[MSNP32]

  1. Nếu bạn có 48 MB RAM hoặc ít hơn, bạn gõ hai dòng lệnh:

MinFileCache=0
MaxFileCache=4096

  1. Nếu bạn có nhiều hơn 48MB RAM, bạn gõ hai dòng lệnh sau:

MinFileCache=0
MaxFileCache=8192

  1. Đóng SysEdit, ghi lại sự thay đổi này và khởi động lại Windows.

Thứ Sáu, 03/09/2004 13:36
41 👨 2.065
0 Bình luận
Sắp xếp theo