Tính năng mới trên Google Play sẽ cứu cánh cho data của bạn​

Dữ liệu hàng tháng của bạn sẽ bị giảm đáng kể bởi việc tải ứng dụng xuống. Mặc dù, Google sẽ hỏi bạn có muốn tải qua wifi không đối với các ứng dụng dung lượng cao nhưng với các ứng dụng dung lượng thấp việc tải quá nhiều cũng sẽ khiến dung lượng dữ liệu của bạn bị tiêu hao rất nhiều. Để loại bỏ mối lo này của người dùng, Google Play đã bổ sung thêm tính năng mới trong bản cập nhật mới nhất, cho phép người dùng có thể tùy chọn tải xuống ứng dụng.

Khi truy cập vào mục cài đặt của ứng dụng Google Play, người dùng sẽ thấy mục mới App download preference - tùy chọn tải xuống ứng dụng, tại đây người dùng có thể tùy chọn:

  • Over wifi only: Chỉ sử dụng kết nối Wi-Fi cho việc tải xuống.
  • Ask me every time: Google Play sẽ đưa ra thông báo về dung lượng của ứng dụng và các lựa chọn tải về cho người dùng.

App download preferenc Tùy chọn khi tải xuống

Tuy nhiên, chỉ có các ứng dụng được tải về thủ công mới có tùy chọn này, các cập nhật tự động không thể chọn cách download được. Bạn có thể tắt tự động cập nhật bằng cách truy cập vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> tắt Tải về bản cập nhật tự động.

Xem thêm:

Thứ Hai, 27/08/2018 15:27
32 👨 200
0 Bình luận
Sắp xếp theo