Tính năng bảo mật mới của Google bảo vệ người dùng khỏi ứng dụng chưa được xác minh

Ngày càng nhiều tính năng bảo mật được Google đưa ra để bảo vệ người dùng. Màn hình thông báo ứng dụng chưa xác thực là tính năng mới nhất.

Google đã dần dần đưa thêm các tính năng bảo mật cho người dùng G Suite trong vài tháng qua, bao gồm các công cụ chống lừa đảo, danh sách trắng ứng dụng OAuth cũng như quá trình đánh giá ứng dụng nâng cao. Hôm nay, một lớp bảo mật mới được đưa thêm với màn hình “ứng dụng chưa xác thực” cho các ứng dụng web và Apps Scripts mới.

Màn hình này sẽ xuất hiện với các ứng dụng dùng OAuth của Google để truy cập dữ liệu người dùng và đến từ các nhà phát triển chưa thực hiện quy trình xác thực của Google. Nó sẽ cảnh báo người dùng rằng ứng dụng mà bạn sắp mở chưa được xác thực và có thể có rủi ro. Bạn sẽ phải gõ “Continue” để tiếp tục nên ngay cả những người bất cẩn nhất cũng không thể bỏ qua cảnh báo này.

Người dùng sẽ nhận được màn hình thông báo với các ứng dụng chưa xác thực
Người dùng sẽ nhận được màn hình thông báo với các ứng dụng chưa xác thực

Màn hình cảnh báo này có cũng ghi đầy đủ tên ứng dụng và nhà phát triển nên sẽ giúp giảm đáng kể khả năng bị lừa đảo. Google cũng nhắc rằng vì bạn có thể bỏ qua điều này, nhà phát triển có thể dễ dàng test ứng dụng trước khi thực hiện quy trình xác thực.

“Chúng tôi cam kết xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh cho cả người dùng và nhà phát triển”, Google nói trong tuyên bố của mình. “Những cảnh báo này sẽ tự động thông báo cho người dùng nếu họ có khả năng gặp rủi ro, cho phép họ đưa ra quyết định để giữ an toàn cho thông tin của mình, cũng giúp nhà phát triển dễ dàng test và phát triển ứng dụng”.

Google cũng đưa hình thức bảo vệ tương tự như vậy lên Apps Scripts. Apps Scripts cho phép nhà phát triển mở rộng Google Sheets, Docs và Forms với thêm chức năng, người dùng cũng sẽ sớm thấy màn hình thông báo chưa xác thực như vậy.

Hiện tại, những tính năng bảo mật này chỉ hiển thị với các ứng dụng mới. Trong vài tháng tới, Google sẽ mở rộng các tính năng này với những ứng dụng hiện tại. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển của những ứng dụng đang có cũng sẽ phải trải qua quá trình xác thực.

Thứ Năm, 27/07/2017 09:12
51 👨 178